Späť na zoznam noviniek

ZVAŽUJETE KÚPU NOVÉHO AUTA? JE LEPŠÍ LEASING ALEBO ÚVER?

20. mája 2019

Kým v minulosti pripadalo jedno auto na dve rodiny, dnes je situácia opačná. Nie je ničím výnimočným, že v jednej domácnosti sú autá aj dve. Zadovážiť si nový dopravný prostriedok je v súčasnosti možné viacerými spôsobmi. Využiť môže človek vlastné zdroje, úver na auto alebo leasing. My sa zameriame na ostatné dve možnosti. A najmä na to, ktorá z nich je pre klienta výhodnejšia.

V úvode je potrebné zdôrazniť, že úver aj leasing má svoje plusy i mínusy. Poďme si ich rozmeniť na drobnejšie.

 Leasing

Trh ponúka v súčasnosti niekoľko druhov. Do centra nášho záujmu sa z nich dostal tzv. finančný leasing. Ten je dostupný najmä bežným spotrebiteľom, kým operatívny leasing si volia primárne podnikateľské subjekty.

Najdôležitejší rozdiel spočíva v spôsobe vlastníctva. Pri finančnom leasingu si automobil prakticky klient prenajíma. Po zaplatení poslednej splátky dáva klientovi leasingová spoločnosť možnosť automobil odkúpiť, čo je však proces zaťažený poplatkom za prechod vlastníctva automobilu. Okrem toho je prechod administratívne aj časovo náročný, čo ho radí medzi negatíva tejto formy financovania. Dôležité je pozerať sa aj na ostatné poplatky. Napríklad pri uzatvorení zmluvy klient platí spracovateľský poplatok. Počas celej doby trvania zmluvy automobil nie je v majetku klienta, avšak ručí za jeho starostlivosť.

Výhody:

 • v niektorých prípadoch lacnejšie riešenie
 • financovanie formou leasingu je jednoduchšie a časovo úspornejšie ako získavanie úveru
 • klient zväčša nepotrebuje na zmluve ručiteľa ani dokladovanie príjmov, leasingová spoločnosť nehodnotí celkovú finančnú situáciu ani záväzky klienta
 • pri kúpe automobilu na firemné účely získanie daňových výhod.

Nevýhody:

 • vozidlo nie je majetkom klienta
 • na začiatku leasingu je potrebné zaplatiť akontáciu (spravidla 30 – 40% z ceny vozidla)
 • automobil nie je možné predať
 • nutnosť uzatvoriť havarijné poistenie

Úver

Druhou možnosťou financovania automobilu je úver. Z bankovej alebo nebankovej inštitúcii. Väčšina bánk poskytuje účelový spotrebný úver zameraný na kúpu vozidla, avšak klient môže využiť aj bezúčelový spotrebný úver alebo bezúčelovú hypotéku. Pri výbere konkrétneho úveru je rozdiel v úrokoch, ktoré pri bežnom spotrebnom úvere môžu byť až o 10% vyššie. Rovnako je potrebné overiť si fixáciu úroku. Pri tejto možnosti nevzniká žiaden vzťah s leasingovou spoločnosťou a automobil sa stáva majetkom klienta. Vzniká však záväzok splatiť prijatú pôžičku.

Výhody:

 • automobil je okamžite a výhradne vo vlastníctve klienta, je na klientovi, ako s ním naloží
 • požičané finančné prostriedky môže klient využiť na nákup akéhokoľvek automobilu; leasingová spoločnosť zväčša poskytuje iba nové automobily
 • klient nepotrebuje disponovať vlastnými finančnými prostriedkami, nakoľko sa nevyžaduje zaplatiť akontáciu
 • automobil je možné kedykoľvek predať

Nevýhody:

 • banka zväčša overuje príjem klienta a vyžaduje určitú formu ručenia
 • banka klientovi úver nemusí poskytnúť, kritéria prideľovania úverov sú prísne
 • poplatky a úroky pri dlhších dobách splácania pôžičku výrazne predražujú

A čo poistenie?

Automobil od leasingovej spoločnosti musí byť vždy poistený. To však môže niekedy znamenať, že klient je nútený uzatvoriť poistenie aj v poisťovni, v ktorej mu neposkytnú tie najvýhodnejšie podmienky, ale skrátka s inými poisťovňami leasingová spoločnosť nespolupracuje. V prípade kúpy vozidla prostredníctvom úveru nemá klient povinnosť uzatvoriť ďalšie poistenia, okrem PZP. Vzniká tu priestor ušetriť, avšak výmenou za iné riziká, spôsobené nepoistením automobilu.

Záverečné zhrnutie

Či už zvažujete úver alebo leasing aj v tomto prípade, ako pri všetkých produktoch na finančnom trhu, je najdôležitejšia kalkulácia celkových nákladov, ktoré vám z toho plynú. Zamerajte sa hlavne na:

 1. výšku úrokov a ročnú percentuálna miera nákladov
 2. dobu splácania
 3. akontáciu pri leasingu
 4. nárok na odpočet DPH, v prípade, že ste platiteľ
 5. presné podmienky poskytnutia oboch alternatív
 6. presné poplatky spojené s poskytnutím oboch alternatív

Nakoľko obe možnosti majú značné rozdiely vo vlastníckych vzťahoch, cenách za poistenia, a iných podmienkach, nie je možné jednoznačne určiť, ktorá z nich je výhodnejšia. Porovnajte si však, aké výhody a nevýhody sú kľúčové práve pre vás, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. Pri oboch variantoch však odporúčame disponovať aj vlastnými finančnými prostriedkami.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram