Späť na zoznam noviniek

Zelené investície chcú aj svetoví lídri. U nás sú dostupné už niekoľko rokov

21. marca 2018

Začiatkom kalendárneho roka prišli vedci z americkej NASA s pozitívnou informáciou. Ozónová diera sa začala zmenšovať. Napriek tomu čelili Spojené štáty a Kanada extrémnym mrazom a záplavám. V Austrálii sa pre zmenu blížili teploty k päťdesiatim stupňom Celzia. Ani u nás nie je bežné, aby sa záhradkári starali o svoje rastliny v januári s úsmevom na tvári. To, že s klímou nie je všetko v poriadku už začali riešiť aj svetoví lídri. Koncom roka sa vrátili k Parížskej klimatickej dohode z roku 2015. Pomôcť majú investície do obnoviteľných zdrojov. U nás je to však možné už dlhšie. Prečítajte si rozhovor s Mgr. Michalom Šimom, členom predstavenstva Arca Brokerage House o.c.p. a.s.  

V novembri sa štáty OSN stretli v Bonne, aby sa vrátili k praktickej stránke Parížskej dohody. Jedným z riešení, ako bojovať s nárastom celosvetových priemerných teplôt a emisiami, sú zelené investície a fondy. Prečo sa svetoví lídri rozhodli podľa vás pre túto alternatívu?  

Podpora produkcie elektrickej energie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií je celoeurópskou témou a prioritou. Európska únia  sa zaviazala navýšiť súčasný podiel ekologicky vyrobenej energie z cca 16% na 30% do roku 2030. Zároveň prostredníctvom podpory obnoviteľných zdrojov energie nasledujú všeobecný trend v podobe ekologického prístupu  a zlepšenia životného prostredia. Ďalším dôvodom je zníženie cezhraničnej energetickej závislosti a naopak podporenie domácej produkcie a sebestačnosti. Podpora zelených investícii tak má nielen environmentálny a hospodársky, ale aj strategický význam.

Ako vyzerajú zelené investície v praxi?

Ťažiskovú časť inštalovaného výkonu predstavujú hlavne fotovoltaické články a panely, ktoré poznáme v podobe solárnych parkov. Ich hlavnou výhodou je pomerne nízka obstarávacia cena, vysoká účinnosť a nenáročná údržba s nízkym poistným krytím. Ďalšie inštalácie s minoritným podielom sú vodné elektrárne, bioplynové stanice, kogeneračné jednotky a v príprave sú aktuálne aj veterné parky, ktoré sú známe svojou vizuálnou kulisou. Elektrická energia pochádzajúca z obnoviteľných zdrojov energií je vykupovaná vo vyšších tarifách priamo vládou Slovenskej republiky, a to s cieľom zatraktívniť tento sektor a prilákať nových investorov.

Ktorú z alternatív odporúčate vy?

Na nákup inštalácii je potrebná samozrejme  finančná likvidita. Peniaze určené na kúpu predstavujú zväčša vlastný alebo úverový kapitál. Cudzie zdroje sa môžu získať prostredníctvom tzv. dlhovej služby, napríklad formou vydania dlhopisov alebo investičného fondu, prevažne fondu kvalifikovaných investorov. Korporátne dlhopisy predstavujú akúsi formu pasívneho investovania, kde je pre investora vopred známe úrokové vyhlásenie v podobe kupónu a fixne vyplácaného úroku zväčša raz alebo dvakrát do roka. Miernou nevýhodou je limit návratnosti investície determinovaný výškou úroku. Druhou, progresívnejšou možnosťou je investícia prostredníctvom investičného fondu, ktorý odzrkadľuje reálnu výkonnosť danej inštalácie prípadne viacerých. Výnos v tomto prípade nie je fixne daný, je cielený, častokrát v rámci výkonnosti prekonáva aj dlhopisové investície v danom segmente. Hlavnou výhodou je ľahká predikcia výkonnosti z titulu ustáleného výkonu a zabezpečeného odberu elektrickej energie. Investície tohto typu  preferujú investori aj z toho dôvodu, že majú vysokú rezistenciu na vývoj akciových a kapitálových trhov, veľmi nízku volatilitu a prakticky minimálnu šancu na záporné zhodnotenie.

Na Slovensku je táto forma investícií k dispozícií už dlhšie. Predbehli sme ešte samotnú Parížsku dohodu...

Investície do obnoviteľných zdrojov energií sa začali u nás významnejšie objavovať po roku 2010, tento trend však prišiel zo západnej Európy, kde nebolo výnimkou vydávanie dlhopisov so splatnosťou viac ako 20 rokov. Tento druh investovania sa tak postupne dostal do povedomia verejnosti aj u nás.

Aké konkrétne možnosti teda máme?

Investície sú u nás možné prevažne prostredníctvom nákupu korporátnych dlhopisov, emitované spoločnosťami zaoberajúcimi sa obnoviteľnými zdrojmi energií, kde odporúčame tzv. verejné emisie, verejne obchodované cenné papiere podliehajúce regulácii kapitálového trhu. Tu nie je výnimkou možnosť investície už od 1 000 eur. Druhou možnosťou je investovať prostredníctvom investičného fondu, napríklad prostredníctvom fondu kvalifikovaných investorov, tu sú však potrebné určité znalosti a skúsenosti ako aj vyšší stupeň finančnej bonity, t.j. vyššia minimálna investícia.

A čo väčšie spoločnosti?

Možnosti sú prakticky rovnaké ako u jednotlivcov, za zmienku a doplnenie stojí možnosť stať sa priamym spoluinvestorom prostredníctvom kapitálového či majetkového vstupu do danej entity zaoberajúcej sa podnikaním v sektore obnoviteľných zdrojov energií.

Ak sa rozhodnem pre zelenú investíciu, na čo je dôležité zamerať sa?

 Je potrebné sa sústrediť na zladenie svojich investičných cieľov a očakávaní i parametrov danej investície. Ďalšou z hlavných vecí je informovať sa, na čo sú konkrétne zdroje použité a či reálne dochádza ku ich zhodnoteniu prostredníctvom napĺňania podnikateľského zámeru. Dôležitým parametrom je tiež prípadná likvidita, t.j. schopnosť premeny finančného nástroja na disponibilné peňažné prostriedky.

Aké sú ich výnosy?

Vo všeobecnosti je možné artikulovať ten názor, že návratnosť investícií do obnoviteľných zdrojov energií je zaujímavá a výnosy sú vo všeobecnej miere hodnotené ako atraktívne. Samotné výnosy, vzhľadom na inštalovaný výkon a následný odber elektrickej energie, sú ľahko predikovateľné a minimálne volatilné. Znamená to, že „kolísavosť“ výnosov je minimálna a v ročnom vyjadrení sa často krát u vybraných investičných fondov pohybuje na hranici takmer dvojciferného percentuálneho zhodnotenia.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram