Späť na zoznam noviniek

WOLFGANG MATEJKA: KAŽDÝ INVESTOR MUSÍ HĽADAŤ NA TRHU NAJLEPŠIE PRÍLEŽITOSTI.

7. októbra 2019

Má viac ako tridsaťročné skúseností v oblasti investícií. Dnes je Wolfgang Matejka akcionárom správcovskej spoločnosti Matejka & Partner Asset Management a zároveň CIO (Chief Of Investment Operations) skupiny WIENER PRIVATBANK. V rámci asset managementu vedie tím šiestich portfólio manažérov, ktorí spravujú približne 20 retailových fondov a niekoľko ďalších špeciálnych fondov pre inštitucionálnych klientov. Jeho tím poskytuje poradenstvo klientom v oblasti správy portfólia aj v rámci privátneho bankovníctva. V Rakúsku je známym finančným odborníkom, ktorý je pravidelne oslovovaný médiami. Prečítajte si rozhovor s jedným z najznámejších a najúspešnejších manažérov podielových fondov v Rakúsku.

 Povedzte nám niečo bližšie o Matejka & Partner? Kedy spoločnosť vznikla a aký objem aktív aktuálne spravuje?

 WIENER PRIVATBANK bola založená v roku 1981. V roku 2010 som sa pripojil k tímu a založil „Matejka&Partner Asset Management,“ a to ako súčasť skupiny WIENER PRIVATBANK. Aktuálne spravujeme aktíva v hodnote viac ako 1,4 miliardy eur.

Čo je vašou najsilnejšou stránkou na finančnom trhu? Prečo je váš tím taký úspešný?

Hlavným zameraním našej správy aktív je aktívna úloha pri riadení rôznych  účtov/portfólií s orientáciou na stabilitu, ochranu kapitálu a likviditu. Pri tomto prístupe je veľmi užitočné, že robíme vlastný výskum spoločností na trhu. Jednak využívame výsledky výskumu WIENER PRIVATBANK a tiež máme vlastné programy. Zameriavame sa na európsku ekonomiku. Tu poznáme spoločnosti, ktoré analyticky dobre pokrývame, z nich vyše 300 aj ako manageri navštevujeme a sledujeme.

Čo je vaším najväčším profesionálnym úspechom?

Súčasný portfólio manažment nás v posledných rokoch priviedol k veľkým úspechom. Tu je pár z nich: 5* Morningstar-Rating pre tri akciové fondy na báze 3/5 rokov, cena fondu fondov udeľovaná každoročne dvom našim medzinárodným fondom, cena Thomson Reuters Lipper v Rakúsku a Nemecku za náš európsky property fund a pod.

Kde vidíte aktuálne najlepšiu investičnú príležitosť pre investorov na finančnom trhu?

V súčasnej situácii na trhu už viac nevidíme v žiadnej triede aktív bezpečný prístav tak ako tomu bolo  kedysi u vládnych dlhopisov. Každý investor musí hľadať na trhu najlepšie príležitosti. My ich nachádzame vo veľkých a malých európskych korporáciách so zameraním na Rakúsko, vo vysoko kvalitných podnikových a príležitostne aj v štátnych dlhopisoch kombinovaných s nehnuteľnosťami. Potrebuje to však aktívny manažment. Manažér musí byť na trhu každý deň a prehodnocovať investičné rozhodnutie. Zameranie na alokáciu je dôležité, profesionálny manažér musí neustále vyhodnocovať potenciálny výkon rôznych tried aktív, aby mohol alokovať efektívnym spôsobom. Okrem toho vidíme veľký potenciál v reálnych hodnotách, akými sú akcie, nehnuteľnosti a v osobitných situáciách aj v zlate.

Slovenský klient je veľmi konzervatívny. Sú rakúski klienti ochotní podstúpiť pri investovaní vyššie riziko?

Rakúsky klient je tiež veľmi konzervatívnym investorom, preto vždy konáme s prístupom založeným na viacerých aktívach, ktorý dáva každému portfóliu stabilizačný faktor. Napríklad v našom Wiener Privatbank Multi Asset Fund využívame podnikové a štátne dlhopisy ako bezpečnostný vankúš. Investujeme s oportunistickým prístupom do európskych akcií a využívame európske nehnuteľnosti ako investičnú príležitosť. Fond je aktívne spravované portfólio, do ktorého sa investuje široko diverzifikovaným spôsobom v niekoľkých triedach aktív, ako sú dlhopisy, akcie a nástroje peňažného trhu. Naším cieľom je, aby boli naše aktíva „vodotesné“ pre každú situáciu na trhu.

Ako môže slovenský klient investovať do vašich fondov?

Máme povolenie pre šesť našich investičných fondov na ich distribúciu pre retailových klientov na Slovensku a v Českej republike. Naším hlavným obchodným partnerom je ARCA BROKERAGE HOUSE. Ide o tri akciové fondy: Mozart One - európsky akciový fond so 70% zameraním na rakúske akcie, Wiener Privatbank European Equity Fund -  fond s európskymi veľkými korporáciami a so zameraním sa na vysoké dividendy a Wiener Privatbank European Property Fund - európsky akciový fond so zameraním na realitné spoločnosti. Potom máme dva fondy fondov: Wiener Privatbank Premium Dynamic - fond fondov s globálnymi akciovými fondmi a Wiener Privatbank Premium Balanced - fond fondov s vyváženým rozdelením aktív medzi globálne akciové a dlhopisové fondy. Ako špeciálny produkt pre slovenského klienta sme spustili Wiener Privatbank Multi Asset Fund, ktorý kombinuje všetky triedy aktív flexibilným a aktívnym prístupom. Vzhľadom na širokú kombináciu aktív (akcie, fixné príjmy a nástroje peňažného trhu) je možné riziko fondu fondov znížiť. Implementáciou hedžingových derivátov sa tento efekt ešte zvyšuje. Hlavným zameraním fondu je stabilita, ochrana kapitálu a likvidita.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram