Späť na zoznam noviniek

WEALTH MANAGEMENT. LUXUS? NIE, BUDÚCNOSŤ

28. mája 2019

Vo svete je táto profesionálna služba čoraz populárnejšia. Reflektuje totiž na potrebu súčasnosti. Mať viac času pre seba, svojich blízkych a užívať si výsledky tvrdej práce. Zaujímavá je i tým, že na vysokej úrovni spája finančné a investičné poradenstvo, účtovníctvo a daňové služby, plánovanie dôchodkov i právne alebo majetkové plánovanie. Spoznajte wealth management aj vy. Budúcnosť prichádza už dnes.

Vďaka wealth managementu, ktorý sa označuje ako správa majetku, klient spolupracuje so svojím jediným správcom svojho portfólia. Jeho úlohou je celý proces koordinovať. Niektorí takíto správcovia tiež poskytujú bankové služby alebo poradenstvo v oblasti filantropických aktivít. Presne definovať pojem správa majetku však nemusí byť na prvý pohľad jednoduché, nakoľko profesionálny správca si poradí so všetkým. Aj s požiadavkou zohnať klientovi vstupenky na vypredaný koncert či futbalový zápas. V niektorých prípadoch i zaobstará závet či novú nehnuteľnosť.

Správa majetku je prax, ktorá vo svojom najširšom zmysle opisuje kombináciu riadenia osobných investícií, finančného poradenstva a plánovania disciplíny priamo v prospech bonitných klientov. Stáva sa však aj obľúbenou referenciou, ktorú poradcovia a finanční zástupcovia často prijímajú na opísanie širokej škály možných funkcií a obchodných modelov. V užšom kontexte, správca majetku pomáha klientovi vybudovať celé investičné portfólio a radí mu, ako sa pripraviť na súčasné a budúce finančné potreby. Investičná časť správy majetku zvyčajne znamená rozdelenie aktív celého portfólia, ako aj výber jednotlivých investícií. Funkcia plánovania správy majetku často zahŕňa daňové plánovanie, ako aj plánovanie reálií.

Rozsiahlejšie definície pojmu dopĺňajú ďalšie úlohy vo vzťahu k správe majetku, ako je filantropické poradenstvo alebo koordinácia riadenia rutinných administratívnych záležitostí. Prípadne sa pridávajú do mixu služieb aj bankové a úverové služby ako aj právne poradenstvo.

Rôzni finanční odborníci si môžu nárokovať na titul „správca majetku,“ vrátane poradcov, maklérov, privátnych bankárov. Neexistuje však žiadna akceptovaná certifikácia. Wealth management je viac než len investičným poradenstvom, pretože môže zahŕňať všetky časti finančného života klienta. Myšlienkou je nahradiť rady a rôzne produkty od skupiny profesionálov jediným manažérom koordinujúcim všetky služby potrebné na spravovanie klientových peňazí. Tiež reflektuje na ich vlastné alebo rodinné súčasné a budúce potreby.

Zatiaľ čo používanie pojmu správca majetku je založené na teórii, že môže poskytovať služby v akomkoľvek aspekte finančnej oblasti, niektorí sa rozhodnú špecializovať sa na konkrétne oblasti. Môže to byť založené na odborných znalostiach príslušného manažéra alebo na hlavnom zameraní podnikania, v ktorom pôsobí.

Manažéri môžu pritom vykonávať správu či už ako súčasť malej, alebo väčšej spoločnosti, ktorá je všeobecne spojená s finančným sektorom. V závislosti od podniku manažéri vystupujú pod rôznymi titulmi, vrátane finančného poradcu alebo finančného sprostredkovateľa. Klient môže prijímať služby od jedného určeného manažéra alebo od určeného Wealth Management tímu.

Stratégie Wealth Management

Manažér zväčša začína vypracovaním plánu, ktorý bude dodržiavať a súčasne zvyšovať úroveň bohatstva klienta na základe jeho finančnej situácie, cieľov a úrovne vzťahu k riziku. Po vytvorení plánu sa manažér pravidelne stretáva s klientmi, aby aktualizovali ciele, preskúmali a znovu vyvážili finančné portfólio a analyzovali, či sú potrebné ďalšie služby, pričom primárnym cieľom je poskytovať servis klientovi počas celého života.

Wealth Management je veľmi priamočiary. Z pohľadu bohatého jednotlivca ide o vedu zlepšovania jeho finančnej situácie. Z pohľadu finančného poradcu je správa majetku schopnosťou poradcu alebo tímu poradcov poskytovať klientovi celý rad finančných služieb a produktov. Teoreticky môže manažér poskytnúť každý existujúci finančný produkt. V skutočnosti sa však špecializujú iba na služby a produkty, v oblasti ktorých sa oni cítia pohodlne.

Ďalšou definíciou kvality je, že sa vykonáva poradným spôsobom. Byť poradcom znamená byť skutočne klientsky zameraný. Prvotriedny manažér sa stretáva s klientom bez akéhokoľvek predpokladu, ktoré finančné produkty alebo služby sú pre tohto bonitného klienta vhodné. Aj keď je pre lepšie situovaného klienta bežné, že konzultuje iba konkrétne potreby (napr. správu investícií), hlavným cieľom poradcu je porozumieť klientovi a zistiť, čo je pre neho dôležité a prečo. Až po plnom pochopení klienta je manažér schopný osloviť vhodných expertov a poskytnúť vhodné finančné produkty.

Wealth Management v skratke

Je to konzultačný proces zisťovania a uspokojovania potrieb a žiadostí bonitných klientov poskytovaním vhodných finančných produktov a služieb. Wealth Management si vyžaduje koordináciu tímu expertov na riešenie potrieb a žiadostí klientov.

Existujú výskumy, ktoré dokazujú výhodu príjmu správcov majetku oproti finančným poradcom. Všeobecne platí, že finančný poradca, ktorý prechádza na správcu majetku, dosiahne v priebehu roka nárast zisku o 35% a viac.

To však neznamená, že všetci finanční poradcovia sú dobrými kandidátmi na to, aby sa stali vhodnými správcami majetku. Mnohí finanční poradcovia sú úspešní, ale nie sú naklonení temperamentom alebo preferenciou prechodu na správcov majetku. Zároveň je veľmi dôležité uvedomiť si, že správa majetku nie je pre všetkých bohatých jednotlivcov. Zvyčajne je Wealth Management vhodnejšia pre bohatých klientov, ktorí majú rôzne potreby a želania.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram