Späť na zoznam noviniek

VLASTNORUČNÝ PODPIS V NOVOM TISÍCROČÍ

6. novembra 2019

Poznáme ho z rôznych oblastí nášho života. Elektronicky sa podpisujeme v bankách, u telekomunikačných operátorov, pri prevzatí zásielky či na pracovnej zmluve. Spoločnosť DELUVIS je inovatívnym a moderným partnerom, ktorý dbá o zavádzanie najnovších trendov do praxe so zreteľom na zachovanie najvyššej bezpečnosti a efektívnosti.

Podpis je starý ako písmo samotné. Nájdeme ho na starovekých egyptských, gréckych či rímskych dokumentoch. No aj oficiálne vyjadrenie súhlasu, vôle či úmyslu sa za niekoľko tisícročí menilo. Muselo reflektovať na možnosti jeho zneužitia. Niekedy stačilo kráľom podpísaný dokument zapečatiť jeho pečaťou, no s nástupom nových technológií a komunikačných kanálov sa citlivosť bezpečnosti  podpisu skloňuje čoraz viac. Možno aj preto je táto téma vnímaná veľmi opatrne. No odpoveď na otázku, či sú novodobé formy podpisovania sa prostredníctvom elektronického  podpisu bezpečné, znie áno. Samotná prax je toho dôkazom.

Zoznam benefitov elektronického podpisu je dlhý. Nezáleží na tom, z akej strany sa naň pozeráme. Šetrí lesy, životné prostredie, je efektívnym a komfortným spôsobom rýchleho vybavovania oficialít a dokumentov. Zároveň je dostupný všetkým vekovým kategóriám, bez ohľadu na ich technickú zručnosť a počítačovú gramotnosť. „Nie každý je pripravený na podpisovanie kliknutím. Nie každý má elektronický identifikačný doklad s kvalifikovaným digitálnym podpisom a niekoľkými PIN kódmi. Avšak (takmer) každý má ruku, ktorou sa môže podpísať na digitálnej podložke a vytvoriť tak jedinečné prepojenie s podpisovaným dokumentom – vďaka zosnímaným biometrickým črtám vlastnoručného podpisu, ktoré sú pre každého človeka jedinečné a pritom vždy tak trochu iné. Zákaznícka skúsenosť ostáva prirodzená, ale forma dokumentov je plne digitálna,“ hovorí o digitálnom vlastnoručnom  podpise Tomáš Klimeš, obchodný a produktový manažér Anasoft pre Signatus.

Made in Slovakia

Možnosti využitia digitálneho podpisu sú v súčasnosti oveľa širšie, než tomu bolo v minulosti. Hovorí sa, že je jednoduché podpísať sa na papier. No ešte jednoduchšie je podpísať sa na tablet. Presne to umožňuje jedinečný slovenský produkt spoločnosti Anasoft, Signatus. Ten v sebe ukrýva rad niekoľkých benefitov pre obe strany. Pre tú, ktorá podpis potrebuje, no aj pre tú, ktorá ho má realizovať. V spoločnosti Anasoft majú niekoľko pozitívnych referencií, prípadových štúdií a skúseností s prechodom na tento spôsob podpisovania. „Veľa napovie príklad agentúry fokusujúcej sa na personálny lízing. Ľudia na centrále a siedmych pobočkách po celej krajine podpisujú pracovné  zmluvy, dohody o pracovnej činnosti  alebo o prevedení práce, aj rozličné súvisiace dokumenty. Sú to napríklad prehlásenia na daňové úľavy, prehlásenia o hmotnej zodpovednosti a výplatné pásky. V minulosti museli zamestnanci agentúry všetky podpísané dokumenty vytlačiť a  uskladniť v papierovej podobe, s čím, prirodzene, súviselo nielen množstvo nákladov na tlač a archiváciu, ale aj zbytočných prestojov. Tlač, zakladanie a prípadné dohľadávanie dokumentov, zaberalo pracovníkom na pobočkách značnú časť pracovnej náplne. Už niekoľko rokov sa však papierový archív agentúry nerozrastá. Všetky papiere – od zmlúv až po výplatné pásky – totiž ľudia podpisujú elektronicky. Jednoducho na tablet,“ pokračuje Tomáš Klimeš.

Ako to funguje?

Sila Signatusu spočíva nielen v jeho praktickosti, ale aj v jeho kompatibilite s rôznymi mobilnými zariadeniami, okamžitej editácii a v jeho bezpečnosti a integrite. Dnes stačí mať mobilné  zariadenie so Signatusom a podpisovanie dokumentov prebehne rýchlo a pohodlne kdekoľvek. S radosťou z pohybu ruky a vytvorením viditeľného podpisu. „Špeciálny software, ktorým Signatus je, zabezpečuje, aby bol každý dokument podpísaný, či už sa jedná o zmluvu, výplatnú pásku alebo iný dokument. Obe strany majú všetko pred sebou. Údaje si môžu prekontrolovať, čím sa zamedzuje prípadným sporom, že podpísali niečo iné, ako si mysleli. Pripomína to spôsob podpisovania, na ktorý sme boli vždy zvyknutí. Rozdiel je iba v tom, že vlastnoručne nepodpisuje papier, ale elektronický dokument priamo na obrazovke tabletu,“ hovorí Tomáš Klimeš.

Budeme iní. Bezpapieroví

Analýzy, návrhy zmlúv, protokoly, dodatky,... S papiermi sa v našej praxi stretávame denne. Stali sa súčasťou našej práce, každodenného života. V mnohých prípadoch môžu byť nepraktické, znakom zbytočnej byrokracie  a býva ich veľa. Negatívne to môžu vnímať aj samotní klienti. Tí potrebujú často svoje potreby riešiť promptne a rýchlo, bez zbytočnej straty času. Je v našom záujme, aby sme im celý proces spríjemnili, zrýchlili a zefektívnili.  Preto spoločnosť DELUVIS v týchto dňoch aktívne rokuje s firmou Anasoft o digitálnom vlastnoručnom podpise Signatus. Proces elektronizácie sa nás týka, nakoľko chceme naďalej poskytovať našim klientom individuálny servis prihliadajúci na ich potreby a rýchle riešenia. „Prostredie financií je pre Signatus ako stvorené. Elektronické podpisovanie zmlúv je najmä o komfortnom prístupe pre samotného klienta. Ten ho z našej praxe ocení najviac. V neposlednom  rade ide o praktickejší proces finančného sprostredkovania aj pre samotného finančného agenta,“ dodáva Tomáš Klimeš zo spoločnosti Anasoft. Preto spoločnosť DELUVIS v týchto
dňoch aktívne rieši tému

Tomáš Klimeš - Obchodný a produktový manažér Anasoft pre Signatus

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram