Späť na zoznam noviniek

VÁŠEŇ BEZ LIMITU INŠPIRATÍVNA KONFERENCIA O TOM, AKO RIADIŤ SVOJ ŽIVOT

28. októbra 2019

Každý hovorí o tom, že by sme mali robiť to, čo nás baví. Obavy, či nás to aj uživí sú však častokrát silnejšie, a tak zotrvávame na mieste, kde sme neraz frustrovaní. Až okolo 80 % ľudí na svete nemá rado svoju prácu, alebo ich to ťahá robiť niečo iné, než za čo sú teraz platení.

Aj táto skutočnosť v máji podnietila organizátorku konferencie Marcelu Václavková Konrádová k tomu, aby spolu s občianskym združením Prístav nádeje zorganizovala inšpiratívne podujatie „Máš na to, dáš to“ s podtitulom „Vášeň bez limitu", ktorá nerozdeľuje, ale spája a dáva príležitosť prezentovať sa všetkým bez rozdielu. Aby širokej verejnosti a osobám so zdravotným znevýhodnením ukázala, že aj vášňou sa dá živiť.

Umenie, vzdelávanie, oblasť financií a aj sociálna pomoc má mnoho podôb a spôsobov realizácie. Poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad, otvára brány do sveta, kde nezáleží na tom, či človek má zdravotné znevýhodnenie, alebo nie. Je oblasťou, v ktorej môžu excelovať aj ľudia, ktorí bežne čelia podceňovaniu, stigmatizovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že veľa nedokážu. Napriek týmto benefitom sa na Slovensku málo organizuje a koná podporných, nápomocných, inkluzívnych konferencií s inšpiratívnym rozmerom. S cieľom „nakopnúť“, ukázať iný pohľad, viesť, či vykročiť na novú cestu. Aj keď možno pre mnohých doposiaľ nepoznanú.

Aj Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím rieši otázku, ako žiť nezávisle a byť začlenený do komunity. Ľudia so zdravotným znevýhodnením sú také isté osoby, ako všetci ostatní, avšak len s jediným rozdielom. Vzhľadom na svoj hendikep potrebujú prispôsobiť pracovné, spoločenské, sociálne, kultúrne. prostredie a občas aj naviesť či podať pomocnú ruku. Taktiež sa potrebujú a chcú vzdelávať, napredovať, posúvať sa. Chcú nájsť uplatnenie v osobnom živote, zakladať vlastné rodiny, byť finančne nezávislí, ale aj zaradiť sa do pracovného života, byť samostatní a viesť naplnený život.

Na Slovensku bol ku koncu roka 2018 celkový počet osôb so zdravotným postihnutím 137 070, z toho 18 524 ľudí bolo bez práce. To je množstvo životných príbehov, životných ciest. Preto vznikla inšpiratívna konferencia, ktorá umožnila aktívnym ľuďom so zdravotným postihnutím a lektorom bez zdravotného znevýhodnenia vymeniť si svoje skúsenosti, informovať o svojej činnosti, navzájom sa motivovať a vytvárať partnerstvá.

Práve vďaka nim – partnerom podujatia, medzi ktorých patrila aj spoločnosť DELUVIS, boli zodpovedané otázky na rôznorodé témy, „Vo svete peňazí s podtitulom ako dosiahnuť finančnú nezávislosť a odkiaľ vziať peniaze na plnenie si svojich snov“, „Ako začať svoj príbeh“, „Ako vám Instagram uľahčí život“, či téma „Ako nájsť svoju životnú cestu a žiť naplnený život“, ale aj „Ako nájsť v umení zmysel svojho života“. Podujatie prinieslo nový vietor do života osobám so zdravotným znevýhodnením a obohatila život intaktnej spoločnosti. Možno aj preto, že cesta inšpirácie je jednou z možností ako ľuďom ukázať, že žiť sa dá aj inak, než doposiaľ. Pomáha odbúrať strach, predsudky a dodať odvahu v tom, že všetko je možné, keď sa o zmenu pokúsime.

Pod jednou strechou tak účastníci našli bohatý zdroj inšpirácie, ale aj zaujímavý sprievodný program, taktiež sa mohli stretnúť so zaujímavými hosťami, napríklad europoslankyňou Janou Žitňanskou, ktorá sa už roky angažuje v pomoci pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Okrem iného sa nám partneri podujatia postarali o bohatú tombolu, vďaka ktorej konferencia nabrala aj charitatívny rozmer. Za financie z nej boli zakúpené kompenzačné pomôcky pre jedného mladého muža so zdravotným znevýhodnením.

Ono je to asi naozaj tak, že keď sa spojí príjemné s užitočným, vznikne niečo výnimočné. Pretože dnes, keď už je všetko za nami, môžeme skutočne povedať, že práve takýto druh podujatí má obrovský zmysel. Pre všetkých bez rozdielu.

Podujatie očami Mareka Kunošíka, Senior Director DELUVIS

Pre mňa, ako človeka, ktorý pôsobí v sektore financií viac ako pätnásť rokov, je vždy výzvou venovať sa niečomu, čo je atypické či neštandardné. Určite podujatie, ktoré je organizované pre ľudí s hendikepom, tak vnímam. Dostal som úlohu, ktorú som prijal s pokorou a potešením zároveň – prezentovať pre účastníkov konferencie témy ako nakladať s financiami. Zameral som sa na tvorbu rezervy, na správne a výhodné úvery a na plánovanie financií. Uvedomujem si, že ideálne je, ak je na prípadné postihnutie člena rodiny už rodina pripravená. Nie vždy sa to dá. Najmä ak sa niekto so svojím postihnutím už narodí. Vtedy je naozaj našou úlohou, resp. úlohou spoločnosti, byť ľudský a spolupatrične pomáhať. Na druhej strane som videl aj reálny stav a nazrel na osud ľudí, kde  by poistné produkty v roku 2019 dokázali priniesť vhodnú kompenzáciu (poistné plnenie), keby sa choroba, invalidita či úraz prihodili a človek by na to myslel dopredu formou vhodného poistného produktu.

Uvedomil som si, že „my, zdraví“, si musíme naše zdravie ešte viac vážiť a naozaj si ho zabezpečiť. Zároveň som na vlastné oči videl aj takých ľudí, ktorí hendikep majú, ale nastavením svojej mysle  ú ďaleko pozitívnejší a aktívnejší vo vzťahu k bežnému životu, ako niektorí ľudia, ktorí sú oficiálne zdraví. Všetko je „vo vašej hlave“ a o know-how, ktoré človek má. Preto ďakujem za príležitosť  vystúpiť v krátkom bloku a svojou trochou pomôcť a nasmerovať či inšpirovať účastníkov konferencie k správnejšiemu nastaveniu svojich financií. Som však presvedčený, že aj ja sám som si veľa  odniesol. Taktiež som rád, že v rámci spoločnosti DELUVIS sme dokázali toto podujatie aspoň sčasti podporiť. Veľmi sa mi páčila napríklad úprimná radosť  výhercov tomboly, ktorí si odniesli tašky s darčekmi či predmetmi od nás. Ešte raz ďakujem a teším sa nabudúce.

Autor článku : Marcela Václavková Konrádová

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram