Späť na zoznam noviniek

STAVEBNÉ SPORENIE SA MENÍ. JE DÔLEŽITÉ MAŤ PREHĽAD

6. marca 2019

Zistite, čo všetko je dobré vedieť o stavebnom sporení, ako medziročne percentuálne stúpajú úroky a či je vhodné si popri hypotéke zobrať medziúver.

 

Stavebné sporenie bol historicky významný finančný produkt, ktorý dokázal kontinuálne pomôcť obnove alebo rozvoju krajiny – najmä pre bežných obyvateľov. Po druhej svetovej vojne sa napríklad spustošené Rakúsko vďaka princípu stavebného sporenia dokázalo postaviť na nohy. Pred ním to bolo Nemecko. Práve susedstvo s Rakúskom umožnilo, že inštitúcie tohto druhu sa zo západu dostali aj na naše územie.  Stalo sa tak v úvode deväťdesiatych rokov. V bankách vtedy nefungovali hypotekárne úvery, a tak bolo potrebné zabezpečiť rozvoj bývania.

V roku 1992 tak došlo ku schváleniu zákona o stavebnom sporení a vznikla najskôr Prvá stavebná sporiteľňa a o rok nato VÚB-Wustenrot (teraz už iba Wustenrot stavebná sporiteľňa), neskôr ČSOB stavebná sporiteľňa.

Princíp je jednoduchý – viacerí sporitelia si odkladajú peniaze a sú motivovaní štátom formou štátnej prémie, aby svoj vklad maximalizovali. Následne ukážu svoju disciplínu a schopnosť sporiť, čím narastá kľúčový koeficient – tzv. hodnotiace číslo. Ak si sporiteľ nasporil dostatočnú sumu za dostatočne dlhé obdobie a tak hodnotiace číslo dosiahlo požadovanú hodnotu, klient má zo zákona nárok na stavebný úver, o ktorý akonáhle požiada, musí ho dostať, keďže svoju bonitu (schopnosť splácať) už preukázal. Veď si disciplinovane sporil. Každý stavebný sporiteľ mohol mať na svoje rodné číslo jednu prémiovo zvýhodnenú zmluvu.

Iní klienti zas využili stavebné sporenie na to, aby efektívne zhodnotili svoje vklady. Ak sporiteľ nepotreboval úver, mohol si svoje nasporené peniaze spolu s úrokmi a štátnymi prémiami vybrať a bez dokladovania účelu ľubovoľne po šiestich rokoch použiť.

Aktuálne zmeny v stavebnom sporení

Už o pár mesiacov však do platnosti prichádzajú zmeny v stavebnom sporení – najradikálnejšie od jeho vzniku. Ich účinnosť začína platiť od 1.1.2019. Zmeny sú nasledovné:

  1. Nárok na štátnu prémiu podmienený výškou hrubej mzdy.

Po vzore hypotekárneho úveru pre mladých sa zavádza podmienená štátna prémia len pre mladých do 35 rokov a do výšky príjmu 1,3 násobku mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Toto sa bude vzťahovať na všetky zmluvy o stavebnom sporení vrátane tých, ktoré sú už teraz uzavreté. 

  1. Zrušenie štatútu priateľského sporiteľa.

Klient mal v minulosti po šiestich rokoch možnosť bez dokladovania účelového použitia získať štatút priateľského sporiteľa a dostať tak všetko, čo mal na zmluve nasporené – vklady, úroky ako aj štátnu prémiu. Podľa novej legislatívy bude musieť zdokladovať účel. V opačnom prípade bude musieť štátnu prémiu vrátiť. Toto opatrenie bude platiť na zmluvy uzavreté po 1.1.2019.

  1. Štátna prémia sa neposkytuje v čase čerpania medziúveru.

V čase, keď ešte klient nemal nárok na stavebný úver, ale mal dostatočnú bonitu, mohol na financovanie bývania použiť peniaze z tzv. medziúveru. Po novom roku sa štátna prémia po čerpaní novoročného medziúveru pripisovať nebude.

  1. Vyšší vklad na získanie maximálnej štátnej prémie, ale aj vyššia maximálna štátna prémia (70 EUR).

Maximálna štátna prémia sa od roku 2006 nemenila – menila sa len percentuálna výška, čiže sa vklad, ktorý bolo treba v kalendárnom roku nasporiť za účelom jej získania. Pre rok 2019 sa stanovila maximálne až na 70 EUR, avšak potrebný vklad bude 2 800 EUR. Prémia tak bude predstavovať 2,50% z vkladu. V prípade, ak si klient nasporí napríklad 1 000 EUR, bude štátna prémia 25 EUR.

  1. Polovičná štátna prémia v prípade uzavretia zmluvy v priebehu druhého polroka.

Ak sa dostal sporiteľ k vyššej jednorazovej hotovosti, napríklad 5 000 EUR, mohol si polovicu vložiť v decembri a druhú polovicu v januári. Získal tak nárok na dve štátne prémie v priebehu dvoch mesiacov. Po novom to už možné nebude a na zmluvy založené po 1.7. daného kalendárneho roka, sa bude môcť za predmetný rok poberať maximálne polovičná štátna prémia. V roku 2019 sa tak na zmluvy po 1.7. pripíše maximálne 35 EUR.

Marek Kunošík, Senior Director spoločnosti DELUVIS, ponúka pre nás prehľad produktov jednotlivých stavebných sporiteľní.

 

ČSOB stavebná sporiteľňa

Najmladšia stavebná sporiteľňa stavila na spoluprácu so subjektami v ČSOB finančnej skupine. Preto vznikol kombinovaný produkt, kde hypotekárny úver z ČSOB banky je spojený s možnosťou financovať nehnuteľnosť rovno aj stavebným sporením (úver bez založenia nehnuteľnosti). „Častokrát sa tak vieme v očiach vybraného bonitného klienta dostať na vysnívané pomyselné 100% LTV. Výhodou je nižšia splátka oproti iným bankám, ktoré k hypotéke poskytnú spotrebný úver,“ hovorí Marek Kunošík. Ďalej však pripomína, že  úver je limitovaný na dĺžku splácania max. 96 mesiacov, zatiaľ čo stavebné sporenie môže byť splácané 20 rokov, v niektorých prípadoch aj viac. „Rozložením na dlhší časový úsek tak znížime výšku splátky a umožníme klientovi financovať celú nehnuteľnosť z cudzích zdrojov,“ pripomína Marek Kunošík.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Jej aktuálnym cieľom je minimalizovať odchod klientov z titulu meniacej sa legislatívy v neprospech sporiteľov. „Preto vsadili na podporu vkladov navyše – tzv. „Wklad garant“, kde klient v čase nízkeho ročného zhodnotenia na bankových úložkách dostane lepší ročný úrok. Stále sa však hýbeme sadzbou od 0,35% p.a. s ročnou viazanosťou, cez 0,65% p.a. s trojročnou až po 1,00% p.a. s viazanosťou na päť rokov,“ pokračuje Marek Kunošík zo spoločnosti DELUVIS. V oblasti stavebných úverov je dobré, ak klient už sporil a tým pádom ho už stavebná sporiteľňa pozná a vie mu poskytnúť aj výhodnejší úver.

Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa je mimoriadne otvorená aj žiadostiam o medziúver.

Pre lepšiu predstavu: V období koncom mája až do polovice augusta 2018 väčšine klientov vychádzala sadzba cca 4,32% na medziúver, čo je v porovnaní s inými spotrebnými úvermi z komerčných bánk viac ako slušné. Podľa Mareka Kunošíka „klientovi, ktorý si sporil posledných päť rokov a nasporil si 4 500 EUR a teraz požiadal o medziúver s cieľovou sumou 12 000 EUR, pričom kupuje byt za 95 000 EUR, stačí hypotekárny úver vo výške 83 000 EUR a zvyšok je možné financovať cez medziúver. Sporiteľňa mu poskytla na medziúver na prvých 21 mesiacov sadzbu 0,50%, čiže úvodná splátka bude len 5 EUR mesačne a následne mu splátka stúpne na cca 95 EUR. Je to ideálny model, ak sa klient ide sťahovať do nehnuteľnosti, kde v úvode bude investovať peniaze aj do jej zariadenia,“ približuje špecialista.

Stavebné sporiteľne sa musia vysporiadať s aktuálnymi zmenami na úrovni legislatívy ako aj so situáciou v ekonomike. Musia byť nápomocné pri nadobúdaní bývania. V takomto prípade je výhodné mať pripravenú históriu v stavebnom sporení. „Tým pádom, ak chce klient sporiť, je vhodné hľadať aj iné formy zhodnocovania kapitálu – modernejším spôsobom cez iné konzervatívne nástroje (napríklad nákup dlhopisov s kvalitným emitentom a riadenou verejnou ponukou,“ odporúča Marek Kunošík, Senior Director DELUVIS.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram