Späť na zoznam noviniek

Štátny príspevok pre mladých sa v roku 2018 radikálne mení

27. marca 2018

Kto na tom získa? Štát, banky alebo mladí ľudia? Všetko dôležité nájdete v našom prehľade.

 Ako fungoval štátny príspevok pre mladých do 1.1.2018?

 Na hypotékach poskytnutých do 31.12.2017 štátny príspevok pre mladých znižoval úrok na úvere o tri percentá p.a. Banka prispievala jedným, štát dvomi percentami. Vďaka štátnemu príspevku tak klient získal nižší úrok na obdobie piatich rokov.
Podmienky pre získanie štátneho príspevku pre mladých po novom zostávajú nezmenené:

  • vek do
  •  35 rokov - posledným dňom na podanie žiadosti o hypotéku sú 35. narodeniny klienta
  • hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve. Pri jednom žiadateľovi je to od začiatku roka do 31.3.2018 maximálne 1 215,50 eur mesačne. Ak o úver žiadajú dvaja (manželia alebo partneri), ich spoločný hrubý príjem môže byť maximálne 2 431 eur
  • účelom úveru môže byť nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo zmena, údržba, rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie (na LV musí byť byt alebo dom)
  • výška hypotekárneho úveru -maximálna suma na výpočet príspevku je 50 000 eur
  • LTV – výška úveru maximálne do 70% hodnoty nehnuteľnosti

Nemení sa ani dĺžka poskytovania štátneho príspevku pre mladých, a to piatich rokov.

Čo sa mení?

Forma, akou bude štátny príspevok klientom pripisovaný. Doteraz štátny príspevok dostávali na mesačnej báze banky, ktoré ho klientom buď priamo zahrnuli do splátky, alebo klientom odchádzala plná splátka hypotéky a banka im priznaný príspevok poukazovala následne na bankový účet.

 Po novom sa forma pripisovania štátneho príspevku pre mladých mení na daňovo odpočítateľnú položku. Zvýhodnenie bude 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období (kalendárnom roku), ale zároveň maximálne vo výške 400 eur ročne, a to po dobu piatich rokov od načerpania úveru. Štátny príspevok tak nebude dlžník vidieť na mesačnom cash-flow, ale iba raz ročne, a to tak, že zaplatí na dani z príjmov menej alebo mu daňový úrad preplatok na dani vráti.

 VÝHODY PRE KLIENTA

Väčšia dostupnosť štátneho príspevku u komerčných bánk. Doteraz mohli štátny príspevok pre mladých poskytovať len hypotekárne banky na hypotekárne úvery. Po novom sa ŠPM bude týkať aj úverov na bývanie poskytovaných bankami, ktoré nemajú štatút hypotekárnej banky, napr. mBank, Poštová banka,...

Nižšie úroky. Úroky na úveroch so ŠPM boli doteraz bežne vyššie ako na úveroch bez ŠPM. Od 1.1.2018 banky nerozlišujú ponuku podľa toho, či má klient štátny príspevok pre mladých alebo nie.

NEVÝHODY PRE KLIENTA

 Presun byrokratickej záťaže na klienta. Klient si bude musieť uplatňovať štátny príspevok sám v každoročnom daňovom priznaní, resp. ročnom zúčtovaní preddavkov na daň.

Riziko nezískania príspevku. Ak klient nebude mať v danom roku príjem, nebude si mať na čom daňovo odpočítateľnú položku uplatniť.

Zvýšenie mesačných nákladov. Pravidelná úspora na mesačnej splátke sa mení na jednorazovú úsporu pri daňovom zúčtovaní.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram