Späť na zoznam noviniek

SOFISTIKOVANÉ FORMY INVESTOVANIA SÚ DOSTUPNÉ UŽ AJ SLOVENSKÝM INVESTOROM

25. februára 2019

 Fondy kvalifikovaných investorov (FKI) sa v poslednej dobe stávajú obľúbenou formou investovania. A to aj vďaka podmienkam, ktoré sú dnes pre záujemcov prístupnejšie.

 Už svojím názvom Fond kvalifikovaných investorov naznačuje, že nie je určený pre širokú verejnosť (retail). Investičný vstup do fondu je umožnený iba kvalifikovanému investorovi s dostatočnou kapitálovou silou. Minimálny vklad je zákonom stanovený na úrovni 125-tisíc EUR, prípadne znížený na 50-tisíc EUR po splnení dodatočných podmienok.

Veľkou výhodou je, že FKI ponúkajú rôzne možnosti investovania, ktoré by nemuseli byť pre investorov bežne dostupné. Investori si môžu vybrať obľúbené investície do fondov nehnuteľností, fondov investujúcich do pozemkov či obnoviteľných zdrojov. Existujú dokonca aj fondy investujúce do umenia, archívneho vína alebo automobilových veteránov. Celkovo ponúkajú FKI zaujímavé alternatívne investície v rámci diverzifikácie portfólia investorov. Veľkým lákadlom pre investorov je aj znížená daň, ktorá je na úrovni 5 % z dosiahnutých výnosov. Vysoké výnosy môže správca fondu dosahovať aj vďaka voľnejšej právnej úprave pri alokovaní a strategickom riadení portfólia.

Portfólio manažér fondu kvalifikovaných investorov má o poznanie voľnejšie ruky ako manažér klasického podielového fondu. Ako bolo spomenuté, na vstup do FKI musí investor preukázať, že môže byť považovaný za kvalifikovaného investora. Túto skutočnosť môže dokázať dvomi spôsobmi. Buď preukáže dostatočne veľký kapitál, alebo má dostatočné znalosti a skúsenosti s investovaním. Fond pritom veľmi dôsledne posudzuje obe podmienky. Jedná sa o prevenciu a ochranu investorov. Zámerom je ponúkať fond iba tým, ktorých prípadný neúspech investície vážne neohrozí na životnej úrovni a plne rozumejú, do čoho investujú.

Fondy kvalifikovaných investorov sa na kapitálovom trhu vyskytujú v troch formách. Tou najznámejšou je forma špeciálneho podielového fondu. Menej známou je Investičný fond s premenlivým základným imaním (Société d'investissement à capital variable - SICAV). Ten má formu akciovej spoločnosti a radíme ju medzi špeciálne právne formy vyhradené na použitie v oblasti investičných fondov. Dôležitým atribútom SICAV je, že zakladateľská a investičná časť fondu sú od seba oddelené. Práve kvôli tomuto rozdeleniu SICAV vydáva dva druhy akcií a to zakladateľské akcie a investičné akcie. Zatiaľ čo zakladateľské akcie sú určené zakladateľom a majú hlasovacie právo, investičné akcie určené pre investorov disponujú právom odkupu, ale absentuje hlasovacie právo.

Od bežnej akciovej spoločnosti sa SICAV odlišuje predovšetkým spôsobom tvorby, zvyšovania a znižovania základného imania. Pri klasickej akciovej spoločnosti, kde je základné imanie tvorené súčtom menovitých hodnôt akcií, v SICAV zodpovedá základné imanie v každom okamihu reálnej hodnote majetku spoločnosti, teda výške čistého obchodného imania. Veľkou výhodou SICAV je aj možnosť vytvárať podfondy. Týmto spôsobom dokáže vytvoriť podfondy v jednom fonde s odlišnými investičnými stratégiami, zámermi a pre rôznych investorov. Fondy kvalifikovaných investorov sú preto určené investorom, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio a dosiahnuť zaujímavý výnos. „V rámci prémiových služieb ponúkame našim klientom investície do troch fondov kvalifikovaných investorov cez spoločnosť REDSIDE investiční společnost. Fondy sú zamerané na reality, obnoviteľné zdroje energie a krátkodobé finančné nástroje. Ich výnosnosť sa pohybuje dlhodobo nad úrovňou 5-6% p.a.“ prezradila Ing. Zuzana Zedníková zo spoločnosti DELUVIS.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram