Späť na zoznam noviniek

SMRŤ V ZAHRANIČÍ POKRYJE CESTOVNÉ POISTENIE LEN V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH

1. októbra 2020

Úmrtia sú smutnou súčasťou života každého človeka, výnimkou nie sú ani dovolenkári počas ich ciest v zahraničí. Cestovné poistenie myslí aj na tieto závažné okolnosti, s prípadmi úmrtia sa však spája množstvo výluk. Poisťovňa tak napokon môže zamietnuť vyplatenie poistného plnenia.

V roku 2017 na Slovenku rezonoval prípad trinásťmesačného bábätka, ktorého zdravotný stav sa v Egypte zhoršil natoľko, že ho na bratislavské letisko musel priviezť vládny špeciál. Poisťovňa síce poskytla súčinnosť, no rodina by musela na prevoz čakať niekoľko hodín. Letka Ministerstva vnútra bola plne k dispozícii už po štyroch hodinách od nahlásenia prípadu. Testy preukázali, že sa nenakazilo cudzokrajnou chorobou, avšak rodičia by sa mali v prípade exotickej destinácie zaujímať aj o možnosti očkovania. Ako pre deti, tak aj pre seba. „V rámci cestovného poistenia je totiž vo výlukách poisťovateľa, že ak z dôvodu, že poistený pred odchodom na poistenú cestu neabsolvoval očkovanie povinné v SR alebo v štáte poistenej cesty, sú škody z plnenia vylúčené,“ varuje naša špecialistka na cestovné poistenie Lenka Exnerová.

Bez šťastného konca

Tragicky sa v danom roku skončil aj prípad českej turistky, ktorá sa stala obeťou teroristického útoku na egyptskej pláži. „V prípade, ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyhlási danú lokalitu za nebezpečnú alebo deklarovalo, že do nej neodporúča vycestovať, poisťovňa žiadosť o plnenie pravdepodobne zamietne,“ upozorňuje Lenka Exnerová.

Čo je teda podstatou cestovného poistenia?

Ide o formu pomocnej ruky a pocitu istoty pre klienta. Dovolenkára chráni vo viacerých prípadoch, nielen pri liečebných nákladoch a úraze. Nápomocné je aj pri vzniku zodpovednosti za škodu na zdraví a na majetku, sprostredkovaní právnej pomoci a poistení batožiny pri poškodení, strate alebo oneskorení jej dodania leteckým dopravcom a tiež pri strate dokladov. Rovnako sa uplatňuje pri prevoze zraneného poškodeného domov. Vrátane jeho telesných pozostatkov pri tragickej udalosti, a teda smrti. Tu však treba počítať s dôležitou výnimkou. „Cestovné poistenie kryje smrť poisteného na dovolenke iba ak je poistnou udalosťou úraz. To znamená, že ak klient dostane infarkt, čo je choroba a zomrie, poistné plnenie poisťovňa zamietne,“ varuje špecialistka na cestovné poistenie zo spoločnosti DELUVIS Lenka Exnerová.

V prípade úrazu sa tiež prihliada na okolnosti, ktoré mu predchádzali.

„Ak bola poistná udalosť ovplyvnená tým, že poistený bol intoxikovaný alebo pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, ako aj liekov, ktoré neboli poskytnuté na lekársky predpis a neboli dodržané pokyny súvisiace s ich užívaním, je poistiteľ oprávnený poistné plnenie znížiť v tom lepšom prípade aj o 90%, alebo priam zamietnuť plnenie,“ pokračuje Lenka Exnerová. Dôležité je preto podľa špecialistky uzavrieť cestovné poistenie ušité na mieru a nehľadieť len na jeho najnižšiu cenu. Vhodné je zvážiť aj formu životného poistenia, ktoré môže v niektorých prípadoch nahradiť plnenie po výlukách cestovného poistenia.

 

Lenka Exnerová, Exclusive Consultant DELUVIS

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram