Späť na zoznam noviniek

S NAJLEPŠÍMI SLOVÁKMI Z HISTÓRIE. JÁN BAHÝĽ

8. marca 2019

Každý z nás môže byť úspešný. Každý z nás môže vynikať a priniesť svetu niečo jedinečné. No nie každý z nás vytrvá a nie každý z nás má to šťastie, že v jeho okolí je niekto, kto mu verí. A kto pomôže premeniť víziu na realitu.

Sme malý a mladý národ, no sme veľkí a bohatí na úspechy a nápady, ktoré pomohli zmeniť svet. Naša vlastná história je plná šikovných ľudí, ktorí boli spočiatku vizionármi, no vďaka dôvere niekoho iného priniesli prelomové vynálezy a myšlienky. S najlepšími Slovákmi z histórie si každý z nás uvedomí, že nápad niekedy nestačí, nech je akýkoľvek. Nemenej dôležité je mať po svojom boku partnera, ktorý mu verí rovnako ako vy. A verí aj vám. V magazíne inDELUVIS vám predstavíme príbehy Slovákov, ktorí priniesli svetu niečo revolučné. No nie každý z nich mal toľko šťastia, koľko by si zaslúžil. Napríklad ako Ján Bahýľ. Otec helikoptéry.

Keď sa v máji 1856 v dnešnej Zvolenskej Slatine narodil do rodiny roľníka Martina a Zuzany syn, nikto by nepovedal, že raz získa tento malý človiečik patent od samotného cisára Františka Jozefa I. A nie jeden. Stalo sa tak. Po skončení základnej školy v rodnej obci študoval Ján Bahýľ v Banskej Štiavnici na Banskej akadémii. Stal sa technickým kresličom. Už počas vojenskej služby podal niekoľko podnetných technických námetov a zlepšení pre uhorskú armádu. Samotní nadriadení dôstojníci si všimli jeho talent a zaradili ho do  technického štábu. Vďaka tomu mu bolo umožnené štúdium na Vojenskej akadémii vo Viedni. Získal hodnosť poručík. Pôsobil na viacerých miestach Európy a venoval sa svojim vynálezom. Už vtedy získal niekoľko patentov od cisára. Jeho parný tank, ktorý si zostrojil vďaka vlastným finančným prostriedkom, si dokonca všimla ruská armáda.

Tá ho odkúpila a tak mu získané finančné prostriedky umožnili venovať sa vynálezom z oblasti vzduchoplavebnej techniky. Písal sa rok 1894, keď zostrojil vznášacie balóny kombinované so vzdušnou turbínou, ktoré úspešne vyskúšal a dostal na ne patenty. Jeho hlavná myšlienka bola konštrukcia vrtuľníka s dvoma stupňami štvorlistových ružíc s motorickým pohonom na benzín. Dokončil ju v Bratislave.

Od cisára Františka Jozefa I. dostal 13. augusta 1895 patentnú listinu č. 3392. Konštrukčne zlepšený vrtuľník postavil v roku 1901, na ktorom sa vzniesol viackrát do výšky pol metra. V roku 1903 letel vo výške 1,5 m a 5. mája 1905 sa vynálezca Ján Bahýľ na svojom stroji vzniesol v Bratislave do výšky 4 metrov. Preletel pritom 1 500 metrov. Tento pokus zaprotokolovala aj Medzinárodná vzduchoplavebná organizácia.

Udelili mu 17 patentov na rôzne vojenské a iné technické vynálezy - na vrtuľník poháňaný benzínovým motorom, ba dokombinovaný so vzdušnou turbínou, tank čerpadlo, vynález výťahu na Bratislavský hrad, spolu s Antonom Marschallom zostrojili prvý automobil s benzínovým pohonom na Slovensku, tiež vložku do kachlí na lepšie využitie paliva, pozoruhodný patent na využitie spádu kanalizačnej siete na výrobu elektrickej energie.

Napriek tomu, že jeho svokrom bol zámožný vinohradník z Rače, nemohol svoj vrtuľník rozvíjať ďalej. Problémom sa stali financie. Nepodarilo sa mu nadviazať ani potrebné kontakty a spolupráce so zámožnými podnikateľmi a vynálezcami z USA či Nemecka. Vzdal sa preto ďalších pokusov a hoci predbehol Francúzov so svojimi pokusmi s motorovým vrtuľníkom až o štyri roky, vynájdenie vrtuľníka je pripísané práve im...

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Každý z nás môže byť úspešný. Každý z nás môže vynikať a priniesť svetu niečo jedinečné. No nie každý z nás vytrvá a nie každý z nás má to šťastie, že v jeho okolí je niekto, kto mu verí. A kto pomôže premeniť víziu na realitu.

Sme malý a mladý národ, no sme veľkí a bohatí na úspechy a nápady, ktoré pomohli zmeniť svet. Naša vlastná história je plná šikovných ľudí, ktorí boli spočiatku vizionármi, no vďaka dôvere niekoho iného priniesli prelomové vynálezy a myšlienky. S najlepšími Slovákmi z histórie si každý z nás uvedomí, že nápad niekedy nestačí, nech je akýkoľvek. Nemenej dôležité je mať po svojom boku partnera, ktorý mu verí rovnako ako vy. A verí aj vám. V magazíne inDELUVIS vám predstavíme príbehy Slovákov, ktorí priniesli svetu niečo revolučné. No nie každý z nich mal toľko šťastia, koľko by si zaslúžil. Napríklad ako Ján Bahýľ. Otec helikoptéry.

Keď sa v máji 1856 v dnešnej Zvolenskej Slatine narodil do rodiny roľníka Martina a Zuzany syn, nikto by nepovedal, že raz získa tento malý človiečik patent od samotného cisára Františka Jozefa I. A nie jeden. Stalo sa tak. Po skončení základnej školy v rodnej obci študoval Ján Bahýľ v Banskej Štiavnici na Banskej akadémii. Stal sa technickým kresličom. Už počas vojenskej služby podal niekoľko podnetných technických námetov a zlepšení pre uhorskú armádu. Samotní nadriadení dôstojníci si všimli jeho talent a zaradili ho do  technického štábu. Vďaka tomu mu bolo umožnené štúdium na Vojenskej akadémii vo Viedni. Získal hodnosť poručík. Pôsobil na viacerých miestach Európy a venoval sa svojim vynálezom. Už vtedy získal niekoľko patentov od cisára. Jeho parný tank, ktorý si zostrojil vďaka vlastným finančným prostriedkom, si dokonca všimla ruská armáda.

Tá ho odkúpila a tak mu získané finančné prostriedky umožnili venovať sa vynálezom z oblasti vzduchoplavebnej techniky. Písal sa rok 1894, keď zostrojil vznášacie balóny kombinované so vzdušnou turbínou, ktoré úspešne vyskúšal a dostal na ne patenty. Jeho hlavná myšlienka bola konštrukcia vrtuľníka s dvoma stupňami štvorlistových ružíc s motorickým pohonom na benzín. Dokončil ju v Bratislave.

Od cisára Františka Jozefa I. dostal 13. augusta 1895 patentnú listinu č. 3392. Konštrukčne zlepšený vrtuľník postavil v roku 1901, na ktorom sa vzniesol viackrát do výšky pol metra. V roku 1903 letel vo výške 1,5 m a 5. mája 1905 sa vynálezca Ján Bahýľ na svojom stroji vzniesol v Bratislave do výšky 4 metrov. Preletel pritom 1 500 metrov. Tento pokus zaprotokolovala aj Medzinárodná vzduchoplavebná organizácia.

Udelili mu 17 patentov na rôzne vojenské a iné technické vynálezy - na vrtuľník poháňaný benzínovým motorom, ba dokombinovaný so vzdušnou turbínou, tank čerpadlo, vynález výťahu na Bratislavský hrad, spolu s Antonom Marschallom zostrojili prvý automobil s benzínovým pohonom na Slovensku, tiež vložku do kachlí na lepšie využitie paliva, pozoruhodný patent na využitie spádu kanalizačnej siete na výrobu elektrickej energie.

Napriek tomu, že jeho svokrom bol zámožný vinohradník z Rače, nemohol svoj vrtuľník rozvíjať ďalej. Problémom sa stali financie. Nepodarilo sa mu nadviazať ani potrebné kontakty a spolupráce so zámožnými podnikateľmi a vynálezcami z USA či Nemecka. Vzdal sa preto ďalších pokusov a hoci predbehol Francúzov so svojimi pokusmi s motorovým vrtuľníkom až o štyri roky, vynájdenie vrtuľníka je pripísané práve im...

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram