Späť na zoznam noviniek

PROBLÉM ŠKÔLKA A NEDOSTATOK KAPACÍT

30. októbra 2019

Slovenskom, no najmä Bratislavou, dlhodobo rezonuje otázka nedostatku kapacít v materských školách. Keby bolo v štátnych škôlkach miesto pre každé dieťa, nemali by samosprávy a rodičia čo riešiť. Lenže nie je. Najmä v Bratislave detí pribúda a tak sú rodičia nútený využívať súkromné škôlky, ktoré sú ale podstatne drahšie. Dôležité preto je aby sa (budúci) rodičia na tieto výdavky pripravili.

Napriek silnej tradícii predškolského vzdelávania a kvalitne prepracovanému obsahu predprimárneho vzdelávania na Slovensku, počet detí navštevujúcich materské školy nie je vysoký. Pritom investícia do vzdelania sa spoločnosti aj jednotlivcom mnohonásobne vracia. Ak sa deti zveria do rúk pedagógov už v predškolskom veku. Podľa štúdie Svetovej banky sa každé euro vložené do materských škôl vráti spoločnosti až štvornásobne. Európska komisia sa preto snaží v sociálnej oblasti dosiahnuť čo najvyššiu mieru zaškolenosti detí od 4 rokov do začiatku školskej dochádzky. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby do roku 2020 dosiahli 95 % účasť. Tomuto cieľu sa zatiaľ nepribližujeme. Na Slovensku je podľa štatistických údajov Eurostatu podiel detí na predškolskom vzdelávaní pod hranicou 80 percent. Z európskej dvadsaťosmičky je na tom horšie už len Chorvátsko, priemer EÚ je necelých 95 percent.

Príčiny nízkeho počtu detí v predškolskom vzdelávaní sú viaceré. Hlavným problémom je rastúca nedostatočná kapacita materských škôl. Kde inde by sa mal prejaviť ich nedostatok, ak nie práve  v Bratislave, kde umiestniť dieťa do štátneho, teda lacného predškolského zariadenia začína byť naozaj zložité. Počet nevybavených žiadostí o prijatie na Slovensku z roka na rok stúpa. Medzi rokmi 2006 až 2017 tento počet stúpol takmer 12-násobne, a to z počtu 1 074 až na 12 328. Napriek tomu, že počet zamietnutých prihlášok nie je totožný s počtom neprijatých detí, tento trend jasne ukazuje, že do materských škôl sa nedostane veľká skupina detí tých rodičov, ktorí prejavili záujem. Podľa hrubého odhadu s priemerným počtom 20 detí v triede nám na Slovensku chýba 1 063 tried, čo znamená, že viac ako 13 % populácie detí, ktorým zákon umožňuje navštevovať materskú školu, sa pri súčasných kapacitách nedokáže umiestniť.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová odobrila 10.7.2019 Novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti. Poslanecký návrh viacerých koaličných poslancov tak vstúpi do účinnosti 1. januára 2021. Podľa demografických údajov je tak možné že uplatňovaním povinnej dochádzky od 5.roka sa z kapacitných dôvodov znemožní navštevovať štátnu škôlku približne 80 000 deťom vo veku 4 a 3 roky.

V školskom roku 2018/2019 bolo do materských škôl na Slovensku zapísaných 162 342 detí. Z toho 6947 detí bolo zapísaných do súkromných škôl. Rozdiely v počte detí navštevujúcich materské školy sa líšia aj medzi regiónmi Slovenska. Najnižší počet detí bol v Banskobystrickom kraji v počte 16 947. Naopak najviac detí bolo zapísaných v Bratislavskom kraji v počte 23 693 z toho 2142 detí do súkromných škôlok. V počte škôlok si Bratislavský kraj drží prvé aj posledné miesto. Najviac súkromných a najmenej štátnych škôlok.

Koľko priemerne stoja štátne a súkromné materské školy?

V štátnej materskej škole očakávajte náklady:

  • Školné predstavuje približne od 9 – 30 eur mesačne
  • Strava približne 24 eur (1,2 eura na deň)
  • Poplatok na triedny fond a jednorazový poplatok spolu cca 60 - 120 eur na školský rok

 V súkromnej škôlke sa pripravte na značne vyššie náklady:

Školné predstavuje od približne 150 - 500 eur mesačne a viac v závislosti od lokality alebo toho, či sa jedná o jazykovú či športovú škôlku a pod. V cene býva najčastejšie zahrnuté stravné a základné potreby na tvorivú prácu detí, ale ďalšie poplatky ako výlety či nejaké iné výdavky si rodičia musia hradiť extra.

Investujte do vzdelania svojich detí už v predstihu

Radí Ing. Peter Janušek CFA, CIPM  Portfólio manager Arca Brokerage House

To, že za súkromné škôlky zaplatíme podstate viac, je nám známe. Celkový súčet výdavkov za 4 roky môže pokojne predstavovať 5-ciferné číslo. Ako sa na tieto výdavky v predstihu pripraviť opisuje nasledujúci model.

Predpokladáme, že je na trhu investičný nástroj s výnosovou mierou 4% p.a. Do tohto nástroja investujeme 3, 5 a 10 rokov pred nástupom dieťaťa do škôlky. Dieťa navštevuje materskú školu 4 roky. Mesačné náklady sú 400 eur a sú uhrádzané 12 mesiacov každý rok. Celkovo je teda potrebné nasporiť 19 200 eur. Finančné prostriedky do investičného nástroja sú vkladané vždy na začiatku mesiaca. V modeli zanedbávame nadštandardné poplatky súvisiace s umiestnením dieťaťa do školy, dane a pod. Cieľom je poukázať koľko prostriedkov je potrebné vložiť jednorazovo alebo pravidelne každý mesiac do finančného nástroja na určitý počet rokov pred nástupom, aby sme vyrovnali celkovú výšku finančného zaťaženia rodiča po umiestnení dieťaťa do súkromnej materskej školy na 4 roky.

Ak by sme finančné prostriedky nevybrali po 3,5 či 10 rokoch ale nechali v investičnom produkte s výnosovou mierou 4% p.a., aj po nástupe dieťaťa do škôlky a postupne ich mesačne vyberali počas tých 4 rokov čo je dieťa v materskej škole, výška vkladov na dosiahnutie koncovej sumy by bola nižšia.

 Zdroj info o škôlkach: TO DÁ ROZUM - https://todarozum.sk/ https://todarozum.sk/aktualita/210-malo-materskych-skol-vela-prekazok-na-ceste-k-nim/ 

 

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram