Späť na zoznam noviniek

PFA. To nie je obyčajná skratka

9. decembra 2017

O význame finančného sprostredkovania sa toho už napísalo veľa. Akým spôsobom pracovať s klientom, čo je pre neho najdôležitejšie, na čo konkrétne sa sústrediť, aby bol spokojný. O čosi menej sa píše o tom, ako naplniť jeho konkrétne potreby a ciele. Základom úspechu a obojstrannej spokojnosti je vypracovanie privátnej finančnej analýzy, PFA. Viac v rozhovore s Deziderom Krištofom, Managerom DELUVIS.

Kedy ste sa po prvýkrát stretli s pojmom finančná analýza?

Bolo to na konci spoločného stretnutia s mojím vtedajším finančným sprostredkovateľom, ktorého klientom som bol. Úprimne povedané, mal som z toho zmiešané pocity. Napriek tomu, že som bol čerstvým absolventom, moja finančná gramotnosť nebola na vysokej úrovni. V dôsledku toho som podpísal nevýhodnú poistnú zmluvu, pričom som potreboval len cestovné poistenie. Išlo teda o predaj poistenia a nie o komplexnú analýzu.

Ako jej význam vnímate dnes?

Teraz, keď som už finančným sprostredkovateľom aj ja, viem, že práve privátna finančná analýza je pre nasledujúce kroky a spokojnosť klienta kľúčová. Dovolím si povedať, že ide o ten najdôležitejší produkt, ktorý môžeme klientovi ponúknuť. Pretože len vďaka nej mu vieme správne a zodpovedne nastaviť finančný plán na dané časové obdobie.

Ako s privátnou finančnou analýzou pracovať?

Privátna finančná analýza má rôzne podoby, ale najčastejšie sa s ňou môžete stretnúť vo forme pracovného zošita. Ide o akúsi zdravotnú kartu klienta. Rád používam toto prirovnanie, pretože našou prácou je odhaliť chorobu v klientových financiách, pomenovať diagnózu a vypracovať liečebný – finančný plán. Veľmi veľa klientov má však voči analýze odpor. Je veľká pravdepodobnosť, že sa s ňou stretli už v minulosti, pričom výsledkom bol len predaj poistnej zmluvy alebo iného nevýhodného produktu.

Čo robiť v takomto prípade?

Dôležitá je komunikácia, vedieť informácie správne podať a použiť vhodné argumenty. Len tak vieme pootvoriť trinástu komnatu klienta. Často sa za svoj stav hanbia, prípadne sa snažia niečo skrývať. U doktora pritom tajiť nemôžete nič. Aj pre nás je dôležité získať čo najviac informácií. Len tak môžeme zdravotnú kartu vyplniť a naplniť tak klientove ciele i potreby.

Hovorili ste, že klienti už majú skúsenosti s PFA. V čom je iná tá vaša?

Privátna finančná analýza DELUVIS vznikla na základe dlhoročných skúseností našich sprostredkovateľov. Vytvorili tak jedinečný pracovný nástroj a produkt, obsahujúci odpovede na najčastejšie otázky klienta. Tie sú najdôležitejšie pri vytváraní kvalitného finančného plánu.

Na ktoré oblasti sa PFA zameriava?

Tém je viacero. Na zreteli však treba mať komplexnosť, ktorá je zárukou kvalitnej liečby. Najčastejšou a prvou témou PFA je bývanie. Klientov zaujíma, ako čo najvýhodnejšie získať finančné prostriedky na zabezpečenie si nehnuteľnosti. Sú však aj takí, ktorí už hypotekárny alebo iný úver na bývanie majú, no nie je výhodný. Obe skupiny klientov však vždy zaujíma, ako a kde sa dá úver výhodnejšie splácať, prípadne ako ho splatiť skôr. V tejto fáze PFA klienti spomenú úvery, ktoré aj s bývaním nesúvisia. V istom momente tak klient začne premýšľať a pýtať sa na možnosti trhu.

Druhou témou PFA je poistenie majetku. Táto oblasť sa týka všetkých našich klientov, pretože si tak chránia vlastníctvo svojho majetku. Či už sa bavíme o hnuteľnom, alebo nehnuteľnom. Niekedy si klienti cenia svoj majetok viac ako svoj vlastný život. Zaujímavá je však aj problematika zodpovednosti za škodu... Zabudnúť nesmiem ani na tvorbu finančných rezerv, zabezpečenia si dôchodku či budúcnosti pre deti. Je dôležité, aby si klient sám uvedomil, v čom spočíva podstata pravidelného investovania, ktoré je ideálnym nástrojom tvorby finančnej rezervy. Tá nám môže pomôcť prekonať aj nepríjemné a nepredvídateľné životné situácie. Ľudia sa spočiatku investíciám bránia, myslia si a tvrdia, že na to nemajú finančné prostriedky, avšak riešenie existuje pre každého. Vďaka nemu sa klientovi otvoria dvere do sveta možností a príležitostí na zabezpečenie si životnej úrovne a dôstojného života.

Spomínali ste, že niektorí klienti dávajú prednosť poisteniu majetku pred životným poistením. To nie je súčasťou PFA?

Samozrejme, že je. V kvalitnej privátnej analýze nemôže chýbať. Nič cennejšie ako naše zdravie a život nemáme, preto na to nesmieme nikdy zabúdať. Všetky témy PFA so sebou úzko súvisia. Často cestujem lietadlom a počas letu zažívam turbulencie. Tie má každý z nás aj vo svojom živote. Sme pripravení na vzlet, ale nikto nás neupozorní, že môže nastať aj jemný prepad v našom lete životom. A o tom je naša práca, naša služba klientom. Pripraviť sa dôkladne na daný let a počítať s možnými turbulenciami, ktoré však spoločnými silami, na základe dôslednej prípravy a obojstrannej dôvery zvládneme.

Dezider Krištof, Manager DELUVIS

 

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram