Späť na zoznam noviniek

PARTNERSTVO ARCA CAPITAL A FINPORTAL

23. decembra 2019

Rudolf Adam, predseda predstavenstva Finportal, od spolupráce so skupinou Arca Capital očakáva intenzívny spoločný rast a dosiahnutie pozície jednotky v oblasti finančného sprostredkovania na slovenskom trhu. Spojením sa súčasne otvárajú široké možnosti spolupráce v Českej republike.

Podľa vyjadrenia Juraja Dvořáka, člena predstavenstva Arca Investments, je predmetná transakcia súčasťou dlhodobej stratégie rozvoja finančných služieb v rámci skupiny Arca Capital a podstatnou mierou prispieva ku komplexnosti poskytovania služieb finančného sprostredkovania klientom na slovenskom trhu.

Vstup skupiny Arca Capital do Finportalu v podobe získania 50 %-ného podielu vo Finportale bol spustený podpisom akvizičnej dokumentácie. Zmena vlastníckej štruktúry Finportalu bude zavŕšená bezprostredne po získaní súhlasného stanoviska Protimonopolného úradu SR.

Finportal

Finportal je servisnou spoločnosťou pre nezávislých obchodníkov a obchodné skupiny, ktorá reaguje na aktuálne potreby trhu v oblasti finančného sprostredkovania. Bezplatne poskytuje kompletné zázemie v oblasti administratívy, informačného systému, právnych služieb, vzdelávania a call centrum pre všetkých, ktorí sa profesionálne venujú finančnému sprostredkovaniu. Sprostredkovateľom umožňuje ponúkať produkty všetkých významných spoločností na finančnom trhu. Filozofiou spoločnosti je vytvárať spoluprácu so sprostredkovateľmi, ktorá je založená na nezávislosti, slobode rozhodovania, vlastnom rozvoji a transparentnom províznom systéme. V súčasnosti patrí medzi TOP 3 partnerov väčšiny finančných inštitúcií na
Slovensku a v roku 2018 zvýšila svoj obrat o 25 % na 18 miliónov eur.

Arca Capital

Finančná skupina Arca Capital, ktorej základy siahajú do roku 1999 na Slovensku sa zameriava na segmenty private equity a intenzívne rozvíja aj sektor finančných služieb. Skupina Arca Capital riadi svoje aktivity na trhoch strednej a východnej Európy z Bratislavy a Prahy. Medzi hlavné aktivity skupiny patrí oblasť zelenej energie, nehnuteľnosti a rozvíja mnohé ďalšie aktivity, pri ktorých sa zameriava predovšetkým na dlhodobé investície v regióne strednej Európy. Objem aktív skupiny Arca Capital je viac ako 2 miliardy eur.

DELUVIS

Spoločnosť DELUVIS s.r.o. vďaka tomuto partnerstvu okrem iných výhod získala aj komplexnú servisnú podporu vo všetkých sektoroch finančného trhu. DELUVIS bude aj naďalej pod svojou značkou pre klientov vykonávať finančné sprostredkovanie, ale už ako podriadený finančný agent spoločnosti Finportal.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram