Späť na zoznam noviniek

MUŽI VERZUS ŽENY V INVESTOVANÍ

3. júna 2019

Muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Toto známe klišé iste neplatí vo všetkom, no existujú isté rozdiely medzi ženským a mužským vnímaním sveta a odrážajú sa napríklad v investovaní.

Dôvodov, ktoré môžu ovplyvniť ženy správať sa v oblasti financií odlišne ako muži, je hneď niekoľko. Časť žien vzhľadom na materské povinnosti pracuje o niečo kratšie. Navyše majú stále vo všeobecnosti nižšie príjmy ako muži. Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19,0%. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ predstavuje priemerne 16,2%. Vo vyspelých krajinách sa tiež ženy dožívajú v priemere o päť a viac rokov ako muži. Očakávaná dĺžka života žien pri narodení je u nás necelých 81 rokov. Muži žijú v priemere o sedem rokov kratšie ako ženy, a to neplatí len na Slovensku, ale vo všetkých európskych krajinách. Okrem toho, ženy odchádzajú do dôchodku o niečo skôr ako muži. Spravidla v ňom teda strávia viac času. Diferencia v štátnom dôchodku je podstatne väčšia ako rozdiel v mzde, pretože dôchodok odráža aj dĺžku prispievania. Muži dostávali výšku starobného dôchodku v roku 2018 v priemere 505,67 eur mesačne, kým výška starobného dôchodku pre ženy bola takmer o stovku nižšia, a to priemerne 406,98 eur mesačne.

Ženy viac zvažujú, muži sa preceňujú

V súčasnosti sa ale rozširuje skupina vzdelaných, dobre zarábajúcich a nezávislých žien, ktoré si svoje peniaze spravujú samy. Pre finančné inštitúcie a poradcov tak vzniká osobitný segment trhu. Mnohokrát však nežné pohlavie trpí menšou sebadôverou v svoje finančné vedomosti, a tak uprednostňuje aktíva so stabilným, ale zato nižším výnosom. Táto stratégia je však veľmi riziková vzhľadom na to, že ženy žijú v priemere dlhšie ako muži a musia preto nakumulovať väčšie množstvo zdrojov n a d ôchodok. Ž enám, k toré majú v priemere nižší príjem, sa často odporúča, aby sa rozhodovali aj pre aktíva s vyšším výnosom. To si však vyžaduje, aby mali o týchto aktívach dostatočné informácie a vedeli ich správne vyhodnotiť. Možno skonštatovať, že ženy prijímajú investičné rozhodnutia vo vyššom stupni neistoty ako muži, nechávajú si dlhší čas na rozmyslenie, viac zvažujú výšku poplatkov a dajú si častejšie pri investovaní poradiť, či už od finančnej inštitúcie alebo od známych. Na druhej strane, muži síce vo všeobecnosti vedia o finančných otázkach viac ako ženy, rozsah svojich vedomostí zvyknú preceňovať. Nepríjemným dôsledkom nadmernej sebadôvery mužov býva investovanie do rizikových produktov.

Mužské ego sa prejaví na burze

Štúdia od Warwick Business School sa zaoberala návykmi mužov a žien, ktorí obchodujú s akciami a finančnými prostriedkami prostredníctvom služby Barclays Smart Investor. Vedci zistili, že ročný výnos v prípade mužov, ktorí investovali cez túto stránku, bol len o 0,14% vyšší ako výkon FTSE 100. Výsledky žien však boli výrazne odlišné. Ženy - investorky dosiahli v priemere ročný zisk o 1,94 % lepší ako FTSE. Za dlhšie obdobie to predstavuje značný rozdiel. Ak by FTSE rástol o 5 % ročne, pri investovaní 100 libier za mesiac si muži za 20 rokov pripíšu zisk vo výške 18 000 libier, zatiaľ čo ženy dosiahnu 28 000 libier. Najväčší rozdiel bol v type akcií, ktoré si vybrali. Príliš veľa mužov priťahuje potenciálny vyšší výnos v štýle lotérie. Ide o potenciálne vysoký zisk z vysoko špekulatívnych akcií alebo nástrojov, ktoré sa zdajú byť lacné, ale môžu rásť na hodnote. Druhá vec je, že muži majú problém vyrovnať sa s niečím, čo nedopadlo dobre. Jednou z najhorších chýb pri investovaní je držať sa akcií aj po tom, čo padajú, s nádejou, že sa zotavia a straty zmažú. Ženy s väčšou pravdepodobnosťou dokážu znížiť svoje straty, no muži sa pozície držia až kým nevidia, že akcie úplne stratili hodnotu. Ďalším dôležitým aspektom sú emócie. Muži zvyknú reagovať citlivejšie na medializované správy než ženy, a preto s väčšou pravdepodobnosťou budú častejšie kupovať aj predávať.

Čo sa teda oplatí pri rozhovore so ženským klientom?

  • stráviť určitý čas nezáväzným rozhovorom (o rodine, zamestnaní, investičných vedomostiach)
  • oplatí sa počúvať, keďže ženy viac myslia na rodinu ako na seba
  • pri diskutovaní zvýrazniť fakty o investíciách, ktoré majú dopad aj na členov rodiny
  • formulovať ciele a potenciálne výnosy z investovania jasne, zrozumiteľne a realisticky

Čo sa neoplatí pri rozhovore so ženským klientom?

  • používať výrazy a vyjadrovacie prostriedky, ktorým klientka nerozumie
  • chovať sa blahosklonne a prikazovať, čo má alebo čo nemá robiť
  • nereagovať včas na telefonáty a emaily
  • tváriť sa chladne a neosobne
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram