Späť na zoznam noviniek

MÔJ NÁZOR: Dosiahne Ministerstvo financií novelou zákona o finančnom sprostredkovaní vyššiu kvalitu na trhu?

10. apríla 2018

Novela zákona bola primárne podmienená transponovaním smernice IDD o distribúcii poistenia. Zmeny, ktoré však prináša, sa týkajú aj zvýšených nárokov na odbornú spôsobilosť finančných agentov. Zavádza sa regulácia krížového predaja produktov, rozšírenie úpravy  poskytovania cezhraničných služieb a čakajú nás aj prísnejšie sankcie. Píše Zuzana Zedníková.

Primárny záujem ministra financií skvalitniť služby finančného sprostredkovania a zvýšiť profesionalitu finančných sprostredkovateľov určite privítal každý sprostredkovateľ, ktorý vykonáva svoju prácu poctivo, čestne a v záujme klienta. Či sa však práve toto naplní schválenou novelou zákona, ukáže čas. Ja osobne som skeptická. Úmysel bol dobrý, finálne riešenie nešťastné. Zámer, že novela zákona mala priniesť zvýšené požiadavky na neustále kontinuálne vzdelávanie sa podriadených finančných agentov (PFA), bol chvályhodný. Avšak praktické riešenie v zákone je absolútne nezmyselné. Z kontinuálneho vzdelávania  sa stalo každoročne sa opakujúce. Zavedenie povinnosti absolvovania osobitného finančného vzdelávania každý rok a zvýšenie počtu hodín sa javí skôr ako prekážka v práci pre PFA, nie ako cesta k jeho vyššej profesionalizácii. Každoročné absolvovanie toho istého obsahu osobitného finančného vzdelávania je absurdné. Naozaj pomôže zvýšiť kvalitu v sektore, ak si obchodník s niekoľkoročnými skúsenosťami bude musieť každý rok povinne opäť vypočuť, čo je to poistenie, aká je definícia hypotekárneho úveru a čo znamená skratka p.a.? Nebolo by rozumnejšie zapojiť do následného osobitného finančného vzdelávania aj finančné inštitúcie, ktoré by vzdelávali obchodníkov o svojich nových produktoch, trhových novinkách a zmenách? Naozaj stačí obchodníkovi k vyššej odbornej spôsobilosti vedieť naspamäť definíciu poistenia a nie aktuálnu ponuku finančných inštitúcií na trhu?

Zverejnené nové okruhy a témy osobitného finančného vzdelávania sa zmenili minimálne, naďalej obsahujú množstvo otázok a tém, ktoré PFA do svojho bežného pracovného života naozaj nepotrebuje a nijako nepovedie k zvýšeniu kvality jeho poskytovaných služieb. Ak sa nad tým zamyslíme reálne – každý PFA, ktorý má licenciu vo všetkých šiestich sektoroch, bude musieť ročne stráviť 90 hodín počúvaním teórie, ktorú počul už roky predtým (pozn.: obsah osobitného vzdelávania sa mení iba sporadicky, väčšinou pri zmenách zákona). Pri priemernom celodennom vzdelávacom dni (šesť hodín denne), tak strávi pracovných 15 dní v roku iba vzdelávaním sa. Nehovoriac o odborných garantoch a štatutároch, ktorí takto „zabijú“ až 20 pracovných dní do roka, teda jeden celý pracovný mesiac, ktorý sa majú venovať teórii, ktorú už ovládajú. Prinesie toto opatrenie naozaj zvýšenie kvality na trhu?

Osobitné finančné vzdelávanie navyše po novom nebude môcť vykonávať každá právnická osoba s predmetom podnikania v oblasti mimoškolskej vzdelávacej aktivity, ale len Poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania registrovaní v NBS. Poskytovateľ OFV bude musieť mať otvorené termíny pre všetkých záujemcov a vyhlásené termíny zverejniť minimálne 15 dní vopred na svojom webovom sídle.  Niektorí samostatní finanční agenti tak skončia s poskytovaním vzdelávania vo vlastnej réžii a budú musieť využívať služby externých poskytovateľov, ktorí budú pod kontrolou NBS.

Pozitívom je, že NBS bude po novom prevádzkovať online register osobitného finančného vzdelávania a rovnako budú dostupné informácie o dátume absolvovania skúšky v NBS. PFA tak odpadne povinnosť pri prestupe do inej spoločnosti zháňať doklady o absolvovanom vzdelávaní.

Azda najväčšou zmenou v zákone je požadovaná jednoročná prax pri získaní licencie v sektore kapitálového trhu. Zástupcovia NBS do dnešného dňa poriadne nevedia odpovedať na otázku, čo sa bude považovať za adekvátnu a akceptovateľnú prax. Ak sa o prácu PFA bude uchádzať bývalý zamestnanec bankovej pobočky, bude musieť čestne vyhlásiť, že pracoval aj s podielovými fondami? Ako inak u neho identifikujeme prax na kapitálovom trhu, keďže mohol pracovať len v pokladni a maximálne ponúkať vkladové produkty? Ministerstvo financií pre PFA, ktorí nemajú požadovanú prax vytvorilo výnimku. Počas jedného roka môžu vykonávať sprostredkovateľskú činnosť, ale jedine pod dohľadom senior obchodníka, tzv. garanta. Ako to bude fungovať v praxi, uvidíme.

Zmeny nastávajú aj pre samostatného finančného agenta. Vykazovacie povinnosti sa značne sprísnia a budú vyžadovať detailnejšiu evidenciu údajov v informačných systémoch a vyššiu kooperáciu s obchodnými partnermi, nakoľko nie všetky údaje, ktoré NBS aktuálne požaduje, má finančný agent k dispozícii.

Novela zákona nie je pre trh katastrofou, ako sa mnohí obávali, ale skôr príťažou.  Katastrofa môže prísť v najbližších mesiacoch, keď nás čaká zverejnenie návrhu regulácie provízií, ktorý očakáva takmer 24 000 finančných agentov s veľkými obavami. Regulácia provízií spôsobí na trhu značné preskupenie síl. Prežijú a uspejú len tí najsilnejší. Nie tí, s vysokými zostatkami na účtoch na konci roka. Ale tí, ktorých sila spočíva v synergii so silným partnerom a ktorých biznis nie je postavený na refinancovaní hypoték a „prepoisťovaní“ klientov. DELUVIS je na reguláciu provízií pripravený. Od začiatku pôsobenia na našom trhu zodpovedne pristupujeme nielen k našim klientom, ale zároveň aj k legislatívnym zmenám. Nebojíme sa ich pochváliť, ale aj poukázať na zbytočnosť niektorých z nich. Náš klient je totiž u nás na prvom mieste. A bude aj po zavedení akejkoľvek novely do praxe.

 

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram