Späť na zoznam noviniek

Mgr. Zuzana Henčelová: POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU FYZICKÝCH OSÔB PÔSOBIACICH VO FUNKCII ČLENA ORGÁNU ALEBO OSOBY VO VEDENÍ SPOLOČNOSTI PRI VÝKONE ICH FUNKCIE

12. novembra 2020

„Len tí, ktorí spia, nerobia žiadne chyby.“  Ingvar Kamprad, zakladateľ bytového reťazca IKEA

Áno, mýliť sa je ľudské. Ale v biznise, taký menší omyl vie spraviť veľkú škodu. Podnikať je riziko. Ale riziko je aj jeho neoddeliteľnou súčasťou. Však ako sa hovorí: Odvážnemu šťastie praje.

V biznise prichádza každým krokom stále väčšia a väčšia zodpovednosť. Čím človek vyššie stúpa po svojom kariérnom rebríčku, preberá aj viacej zodpovednosti. Zamestnanci znášajú zodpovednosť za škodu do 4-násobku svojej priemernej mzdy. Ale pri osobách, pôsobiacich vo funkcii člena orgánu alebo osobách vo vedení spoločnosti sa nerozprávame o žiadnej obmedzenosti ich zodpovednosti. Ručia celým svojim majetkom.

A teraz si predstavte, že ste vlastníkom firmy. Jej chod dáte do rúk osobám, ktorým dôverujete a ktoré ju budú viesť. Veríte ich úsudku a profesionalite. Aj napriek všetkému, sa stane niečo, čo ste nepredvídali. Omyl... nedbanlivosť... klamné vyhlásenie...

Hneď potom ako vychladnete Vás možno napadne idea: „Zodpovednosť je na ňom. Ručí svojím majetkom.“ Len otázkou tu bude, či jeho majetok postačuje na pokrytie všetkých škôd. Vráti sa Vám všetko späť?

A teraz vážne, chcete to riskovať?

Našťastie existuje tzv. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti. Tento typ poistenia kryje členov orgánov spoločnosti predovšetkým pri zanedbaní povinností, uvedení do omylu, nesprávnom prehlásení, prekročení právomoci, diskriminácii...ale kryje aj náklady obhajoby a náklady na občianskoprávne konanie, a samozrejme náhradu spoločnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu fyzických osôb pôsobiacich vo funkcii člena orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti pri výkone ich funkcie by malo byť povinnosťou, pretože nekryje len fyzické osoby, ale najmä spoločnosť, v mene ktorej konajú.

Takéto poistenie dojednáva spoločnosť pre:

  • Minulých, súčasných a budúcich členov orgánov spoločnosti
  • Výkonných manažérov
  • Zákonných dedičov (pri prechode práv)

Samozrejme, v prípade, kedy spoločnosť nemá poistenie zodpovednosti za škodu fyzických osôb, pôsobiacich vo funkcii člena orgánu, a nekryje svoj majetok týmto spôsobom, môže sa každá jedna dotknutá osoba poistiť individuálne.

Tak čo, už máte poistenie zodpovednosti za škodu pre svojich ľudí? Alebo sa spoliehate na ich neomylnosť?

Mgr. Zuzana Henčelová, Top Consultant DELUVIS

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram