Korporátne poradenstvo

V rámci divízie Advisory sa zameriavame na korporátnu klientelu, ktorej pomôžeme tak s financovaním ako aj kúpou, predajom, reštrukturalizáciou podniku a pod.
Vašej firme ponúkame:
sprostredkovanie financovania
M&A kúpu a predaj spoločností, nehnuteľností
finančnú reštrukturalizáciu podnikov
štruktúrované fondy
účtovníctvo
korporátne poistenie
Pomôžeme vám s:
analýzou rizík spoločnosti
návrhom optimálnej ponuky poistného krytia
finančnú reštrukturalizáciu podnikov
správou poistných zmlúv
likvidáciou škodových udalostí
Využite komplexné služby spoločnosti DELUVIS v oblasti risk managementu a poistenia pre firmy a ich zamestnancov.
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-ocheckmap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram