Späť na zoznam noviniek

KOMODITY PRE BATÉRIOVÝ PRIEMYSEL

1. marca 2019

Elektromobilita  spolu so zelenými energiami prežíva v súčasnosti boom a sú stále viac aktuálnejšou témou. Atraktívnejšie sú automobily na hybridný pohon či elektromobily. Bez jedinečných batérií by však nemali budúcnosť. Ich prudká produkcia  môže na druhej strane s trhmi prudko zamávať.

Na úvod trochu teórie. Aký je rozdiel medzi autom na hybridný pohon a elektromobilom? To prvé predstavuje spojenie elektrického a benzínového pohonu, zatiaľ čo elektromobil funguje výlučne na základe elektrickej energie.  Tá je čerpaná z akumulátora, batérie, ktorá je primárnym zdrojom tejto energie. Akumulátory sú zásadne vsadené do konštrukcie elektromobilu a vďaka ich integrácií je nutné dobíjať batériu z externého zdroja, teda nabíjacej stanice, resp. domácej zásuvky.

Aby baterkám nedošla šťava

Viaceré krajiny v súčasnosti  znižujú záťaž na životné prostredie a uprednostňujú tak aj zelený spôsob prepravy osôb a tovarov. Dokonca už aj Čína sa snaží poctivejšie dodržiavať regulácie a trochu viac si chrániť vlastnú vodu, pôdu, či ovzdušie. Zelené energie majú čoraz väčší význam. Avšak najväčším problémom pri týchto obnoviteľných zdrojoch je proces výroby elektriny, ktorý nie je rovnomerný. Ak nám vietor fúka, veterné elektrárne vyrábajú elektrinu. Ak je bezvetrie, elektrárne nerobia nič. Podobné je to aj so slnkom. Solárna elektráreň vám dodá elektrinu, keď je slnečno. Ak nesvieti slnko, nedodáva nám nič. To znamená, že dochádza k situáciám, keď je sieť vďaka týmto obnoviteľným zdrojom preťažená a sú momenty, keď je danej energie nedostatok. Takéto obdobia sa jednotlivé elektrárne snažia vyriešiť prostredníctvom batériových technológií a  veľkokapacitných zásobární energie.

Predstavte si, že máte veľkú batériu, ktorá sa nabíja, keď fúka vietor alebo svieti slnko. Neskôr, napríklad v noci, keď slnko na oblohe nie je, no spotreba energie stále je, môže sa práve z danej batérie energia odčerpávať. Význam takýchto batérií v blízkej budúcnosti prudko narastie, a to aj práve vďaka zvýšenému záujmu o elektromobily. Ich počet sa v súčasnosti odhaduje na 30 miliónov. Do roku 2025 by ich malo byť odhadom 90 miliónov.

Či už ide o dopravu alebo komoditné zdroje energie, v obidvoch prípadoch sa očakáva veľmi výrazný nárast dopytu po batériách a energetických zásobníkoch. S tým súvisí zvýšenie dopytu po tzv. špeciálnych priemyselných kovoch.  V tomto prípade sú trhy oveľa menšie a väčšie využívanie batérií môže nimi výrazne zamávať. Takýmito kovmi sú napr. lítium, vanád a kobalt. Samozrejme, že bude viac dopytu aj po klasických komoditách, akými sú meď a nikel. Každá z týchto komodít má svoje výhody a nevýhody, každá z nich má svoju špecifickú vlastnosť. Všetky z nich však majú dosť výrazný potenciál a to najmä v prípade, ak sa všeobecné očakávania o elektromobiloch naplnia.

Lítium je v súčasnosti jedným z najvyužívanejších kovov, čo sa batériových technológií týka. Batérie s nápisom Li-ion sú známe mnohým. Je to skratka pre Lítium-iónovú batériu. Nachádzajú sa vo väčšine mobilov, notebookov a pod. Až 76% svetovej produkcie lítia pochádza z Austrálie a Čile. To, že je produkcia sústredená vo dvoch krajinách,  môže predstavovať určitú hrozbu. Nikdy  totiž neviete, čo sa stane. Môže prísť k politickej kríze alebo prírodnej katastrofe. To môže narušiť dodávku na svetové trhy. Čo je pri lítiu zaujímavé, resp. čo je z pohľadu investora možno problémom je, že lítium nie je bežne obchodované na komoditných burzách. Nemôžete prísť na burzu a kúpiť si nejaké súčasné kontrakty alebo opcie na lítium tak, ako sa to dá robiť napr. so zlatom.

Pre bežných investorov je najjednoduchšie nakúpiť lítium prostredníctvom akcií Global X Lithium ETF. Ide o ETF, ktoré drží akcie práve iných držiteľov lítia. Možnosťou je tiež nakúpiť akcie priamo týchto producentov, no tu môže vzniknúť riziko ako v každom investovaní do akcií. V súčasnosti je celosvetový dopyt po lítiu približne 197-tisíc ton lítium karbónového ekvivalentu, čo je pomerne malý objem, keď si to porovnáme so železnou rudou. Tej sa ročne vyťaží viac ako jedna miliarda ton.

Je to teda malý trh a aj malé zvýšenie dopytu môže výrazne zamávať s cenami. V súčasnosti približne 42% dopytu po lítiu ide na výrobu batérií. Podľa odhadov by to malo byť v roku 2026 až 86%. Avšak aj celosvetový dopyt by mal vzrásť na milión ton lítium karbónového ekvivalentu ročne, čo spôsobí päťnásobný nárast.

 

A čo vanád?

V súčasnosti približne 90% spotreby vanádu smeruje do oceliarskeho priemyslu. Pridáva sa totiž do ocele, ktorú jednak stvrdzuje a taktiež zlepšuje jej antikorózne vlastnosti. Zvyšných 10% ide na všetky ostatné aplikácie, vrátane výroby batérií. Postupne sa však rozmáha využívanie tzv. vanadium-redoxných batérií. Tie predstavujú najnovšiu technológiu. Tieto batérie sú vhodné aj ako veľkokapacitné elektrické zásobníky. Očakáva sa, že by mohli pomôcť pri výrobe zelených energií, keďže dané zásobníky by boli primárne vyrábané s využitím tohto kovu. Zatiaľ čo lítiové batérie majú širšie použitie, pri vanáde sa očakáva jeho využitie práve v súvislosti so zelenou energetikou.  Zaujímavosťou je, že 54% svetovej produkcie pochádza z Číny, čo predstavuje samozrejme určité riziko možnosti rastu ceny, keďže nadpolovičnú väčšinu svetovej produkcie vlastní jedna krajina. Vanád nie je taktiež obchodovateľný na burzách. Neexistuje tu nijaké ETF, do ktorého by sa mohlo investovať, čiže je tu ešte obmedzenejšie spektrum možnosti. Jediné investičné možnosti sú nákupy akcií producentov vanádu.

V sústave prvkov ako Co

Kobalt sa tiež využíva ako súčasť batérií. Približne 51% dopytu po kobalte tvorí práve výroba batérií. Až 58% súčasnej produkcie pochádza z Konga, kde vzniká opäť riziko zvýšenia cien v prípade zníženie dodávok, napr. z dôvodu nepokojov v krajine. Podľa spoločnosti Wood MacKenzie by v roku 2025 mala byť ročná spotreba kobaltu na automobilový priemysel približne 215-tisíc ton. Už za minulý rok však bola celková celosvetová produkcia kobaltu 110-tisíc ton. To znamená, že iba automobilový priemysel spotrebuje viac ako približne dvojnásobok súčasnej úrovne svetovej produkcie. Keďže sa očakáva značný nárast dopytu po kobalte, otázne je, či bude dostatok zdrojov, aby nevznikol veľký trhový deficit. Kobalt je obchodovateľný na burze London Metal Exchange.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram