Späť na zoznam noviniek

HYPOTEKÁRNE ZMENY V ROKU 2020 OČAMI IVANA KRÁNERA

23. marca 2020

Už je tomu niekoľko rokov, čo banky na Slovensku začali poskytovať úvery na bývanie. Aj ľudia, ktorí nemali našetrené peniaze na kúpu nehnuteľnosti, si tak začali plniť svoje sny o vlastnom bývaní. Podmienky na získanie hypotekárneho úveru sa však odvtedy neustále sprísňujú. A zmeny nás čakajú aj v tomto roku.

Zostaňme ešte v začiatkoch hypoték u nás. Banky v tom čase začali poskytovať úvery vo veľkom. Úrok bol síce často viac ako 5 %ročne,
no aj napriek tomu bol záujem oň dosť veľký. Stále sa stretávam s úverom, pri ktorom bola klientovi poskytnutá suma prevyšujúca hodnotu nehnuteľnosti. Banky poskytovali úver na kúpu a aj rekonštrukciu nehnuteľnosti v jednej zmluve. Postupom času však začali samotné banky sprísňovať podmienky na poskytnutie úveru, jednalo sa hlavne o výšku úveru, napríklad maximálne do hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom. Konkurenčný boj sa však začal aj medzi bankami. Tie sa predbiehali v tom, ktorá z nich
získa viac klientov na svoju stranu. Či už znížením úrokovej sadzby alebo rôznymi zvýhodneniami pre klientov, ako preplatenie znaleckého posudku, preplatenie poplatku za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a v neposlednej rade preplatením pokuty za predčasné splatenie úveru v konkurenčnej banke. Najzaujímavejší bol však vždy úrok a s tým spojené aj celkové preplatenie úveru. V súčasnej
dobe sú úroky tak nízke, že Slováci sa začali zadlžovať omnoho viac, ako je vhodné. Na to však zareagovala aj Národná banka Slovenska (NBS).

Jedným z prvých a zásadných opatrení bolo zamedzenie poskytovania 100 % úverov na bývanie. Postupne bolo zavádzané nižšie a nižšie  percento celkových úverov poskytnutých do 100 % z kúpnej ceny alebo hodnoty znaleckého posudku. V dnešnej dobe je takmer nemožné získať 100 % kúpnej ceny. V roku 2019 bol NBS zavedený parameter DTI (Debet To Income). Ten hovorí o pomere celkového zadlženia
žiadateľa k výške jeho ročného príjmu. DTI by nemalo byť vyššie ako osem. Ak teda niekto zarobí mesačne, povedzme, tisíc eur v čistom, suma jeho úverov, vrátane spotrebných úverov, kreditných kariet, povoleného prečerpania a aj úveru, o ktorý žiada, by nemala byť vyššia ako 96-tisíc eur (8x12x 1 000 eur).

Čo nás čaká v roku 2020?

Podmienky takzvaného ukazovateľa DSTI (Debt Service To Income), ktorý banky musia rešpektovať pri schvaľovaní úverov. Výška splátky úveru bude môcť od roku 2020 dosiahnuť maximálne 60 % čistého príjmu žiadateľa, a to už po odrátaní životného minima.

Príklad

Čistý príjem žiadateľa: 1 000 eur
Životné minimum: 210,20 eur
Príjem po odpočítaní životného minima: 789,8 eur (1 000 eur - 210,20 eur)
Povinná rezerva z príjmu: 315,92 eur (40 % z 789,8 eur)
Maximálna výška splátky: 473,88 eur (789,8 eur - 315,92 eur)
Žiadateľ s čistým príjmom vo výške 1 000 eur tak bude môcť dostať úver s maximálnou splátkou 473,88 eur.

Záver?

Najmä mladí ľudia by sa mali intenzívnejšie zamýšľať nad svojou budúcnosťou, a to už od prvého dňa v zamestnaní. Časy, keď banky poskytovali úver aj nad rámec kúpnej ceny a hodnoty nehnuteľnosti, sú dávno preč. Možnosť kúpy vlastného bývania sa znižuje. Finančný trh dnes klientom poskytuje množstvo produktov na bezpečné šetrenie, so zaujímavým výnosom. Vďaka nim klient môže nielen šetriť, napríklad na svoje bývanie, ale aj reálne zhodnocovať svoje peniaze

Ivan Kráner
Executive Manager DELUVIS

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram