Späť na zoznam noviniek

FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ, FINANČNÝ AGENT ČI FINANČNÝ PORADCA. POZNÁTE ROZDIEL?

2. novembra 2020

Úroky na hypotékach dnes atakujú historické minimá, súčasná pandémia koronavírusu vytvára rôzne otázky v jednotlivých druhoch poistenia či výkyvy v investičných produktoch. Ako sa v tom všetkom vyznať? Na finančnom trhu existuje veľký počet rôznorodých finančných produktov a nástrojov.  Ak sa však vo finančných pojmoch nevyznáte a nedokážete porovnať jednotlivé parametre konkurenčných produktov, je možné, že namiesto lákavej ponuky hypotéky sa nevýhodne zadlžíte alebo uzatvoríte poistenie, ktoré vám nakoniec v kritickej situácii nepomôže ako ste predpokladali. Práve tu zohráva nezastupiteľnú úlohu vaša možnosť, osloviť finančného odborníka. Na koho sa môžete obrátiť?

V minulosti neexistoval rozdiel medzi finančným agentom a finančným poradcom. Odkedy nadobudol účinnosť zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý rozlišuje oblasť finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, možno určiť rozdiel medzi finančným agentom resp. finančným sprostredkovateľom a finančným poradcom.

Finančný agent

„Samostatní finanční agenti majú oprávnenie spolupracovať s viacerými finančnými inštitúciami - bankami, poisťovňami, obchodníkmi s cennými papiermi, správcovskými spoločnosťami a pod. Bez obmedzenia,“ vysvetľuje JUDr. Darina Huttová, členka predstavenstva a generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)

Väčšina občanov dnes využíva služby podriadených finančných agentov tzv. PFA, ktorí pracujú pre samostatných finančných agentov. Klientom poskytujú odbornú pomoc vo finančných veciach, napríklad už od nastavenia si finančného plánovania, zváženia aktív a pasív klienta, cez ponuku a porovnávanie parametrov jednotlivých produktov finančných domov, ich výhodnosť pre klienta až po schopnosť klienta napríklad úver splácať.

Klientovi poskytujú odbornú pomoc, môžu odporučiť, ale je na klientovi, ktorý produkt si z ponuky napokon vyberie. Finančný agent musí spĺňať zákonné požiadavky ako dôveryhodnosť, bezúhonnosť, odbornú spôsobilosť, technickú a organizačnú pripravenosť. V prípade, že spĺňa všetky podmienky, NBS mu pridelí licenciu na výkon činnosti. Finančný agent je povinný vás informovať o tom, že je finančný agentom (a teda nie finančným poradcom) a navyše aj o skutočnosti, či je samostatný, viazaný, podriadený, viazaný investičný alebo vykonáva činnosť ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu. Tieto informácie si môžete overiť v registri finančných agentov a finančných poradcov, ktorý vedie Národná banka Slovenska na základe zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve na internetovej stránke: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-financnym-sprostredkovanim-a-financnym-poradenstvom/register-fa-fp.

Finančný sprostredkovateľ

„Finanční sprostredkovatelia pracujú iba pre jednu inštitúciu, sú teda schopní a oprávnení ponúkať občanom produkty jedinej inštitúcie. Obvykle fungujú ako viazaní finanční agenti,“ spresňuje JUDr. Darina Huttová. Rovnako musia mať oprávnenie NBS podnikať v odbore.

Služby finančného sprostredkovateľa sú pre klienta zadarmo. Za poskytnutie služieb však prináleží finančnému agentovi a finančnému sprostredkovateľovi provízia. Za služby sprostredkovateľov ani agentov klient neplatí, odmenu dostávajú od finančnej inštitúcie, ktorej produkt si klient vyberie.

Finančný poradca

Finančný trh pozná aj kategóriu finančný poradca, kde si klient za rady platí sám. Finančný poradca je osoba, ktorá vykonáva finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej priamo s klientom. Nezávislé finančné poradenstvo však u nás stále nefunguje v potrebnom rozmere. „Podľa nášho názoru nemajú slovenskí klienti schopnosť objednávať tento druh služby a nie sú ani dostatočne finančne pripravení platiť si nezávislé poradenstvo pre prípad riešenia vlastných finančných potrieb,“ hovorí JUDr. Darina Huttová.

Finančný poradca účtuje odmenu za svoje služby priamo klientovi. Jej výšku určí na základe rozsahu poskytovaných služieb. Na výkon svojej činnosti potrebuje taktiež povolenie NBS, ktoré je vám povinný na požiadanie predložiť.

Aké sú hlavné rozdiely?

  • Finanční agenti poskytujú predaj finančných produktov výhradne za províziu, zatiaľ čo finanční poradcovia poskytujú rady klientom výlučne za honorár inkasovaný priamo od klienta.
  • Finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo a naopak finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie. Zákon teda zakazuje, aby jeden subjekt vykonával aj finančné poradenstvo aj finančné sprostredkovanie.
  • Finančný sprostredkovateľ je klientovi schopný umožniť realizáciu konkrétnych riešení (hypotéka, úver, poistenie a pod.). Na rozdiel od finančného poradcu, ktorý konkrétne riešenie klientovi sprostredkovať nesmie.

 


Zdroj: https://www.opoisteni.sk/poistny-trh/poradcovia-sprostredkovatelia/agent-ci-sprostredkovatel-rozpoznajte-hlavne-rozdiely/c:11719/
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/financne-sprostredkovanie-a-poradenstvo/financne-sprostredkovanie-a-financne-poradenstvo
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram