Finančné sprostredkovanie

V DELUVIS nám záleží na spokojnosti klientov. Je naším cieľom napomôcť klientom odhaliť chyby v doterajšom hospodárení, optimalizovať ich finančné výdavky a poskytovať komplexnú starostlivosť o nich a ich financie. Preto pre vás neustále rozširujeme počet našich obchodných partnerov a dôkladne selektujeme to najlepšie zo súčasnej ponuky na trhu.

ZOZNAM obchodných partnerov:

Poisťovne:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
AXA pojišťovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA životní pojišťovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Komunálna poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
NN životná poisťovňa, a.s.
NOVIS Poisťovňa a.s.
Poštová poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a. s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a. s.
Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Bankové spoločnosti:
BRE Bank SA, pobočka zahr. mBank v Slovenskej republike
Consumer Finance Holding, a.s.
Československá obchodní banka, a. s., pobočka zahr. banky v SR
Oberbank AG pobočka zahr. banky v Slovenskej republike
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a. s.
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s., pobočka zahr. banky
Všeobecná úverová banka, a.s.
Wiener Privatbank GmbH

Investičné spoločnosti:
Arca Brokerage House, o. c. p., a. s.
European Investment Centre, o. c. p., a. s.

Stavebné sporiteľne:
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.

Dôchodkové spoločnosti:
AXA d. d. s., a. s.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a. s.

Iné:
ČSOB Leasing, a.s.
Diners Club CS, s.r.o.

 

ZOZNAM reklamných partnerov:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram