Späť na zoznam noviniek

DIGITALIZÁCIA V POISŤOVNÍICTVE A KRITICKÉ OCHORENIA

17. mája 2019

Poistenie je jedným zo sektorov na slovenskom finančnom trhu, ktorý najrýchlejšie zareagoval na trendy dnešných dní, a síce na digitalizáciu procesov. V praxi je to najmä prechod od papierov k online službám. Zjednodušený spôsob uzatvárania poistných zmlúv rovnako preferujú všetci zástupcovia poisťovní zúčastnení na marcovom DELUVIS Fóre. NN poisťovňa ide formou vektorového podpisu, AXA primárne cez signpady a v Allianz môže rizikové poistenie vzniknúť zaplatením poistenia (klient fyzicky podpíše len súhlas s elektronickou komunikáciou).

O aktuálnych trendoch sme diskutovali so zástupcami poisťovní: NN životná poisťovňa, Miroslava Nováková, AXA životní pojišťovna, Katarína Sadloňová a Allianz-Slovenská poisťovňa, Patrik KliMko. Elektronizácia priniesla nielen uľahčenie predaja, ale pre poisťovne znížila najmä chybovosť, prácnosť a urýchlila celý proces úpisu. Rovnaké to je aj pri likvidácii poistných udalostí. Vďaka automatizácii procesov sú poisťovne schopné zlikvidovať poistnú udalosť už do niekoľkých hodín. Elektronický systém rovnako vedie k zníženiu chybovosti tým, že navádza užívateľa k nahratiu všetkých potrebných dokladov. Nemalo by sa preto stať, že poisťovňa dostane nekompletnú zložku, čo odďaľuje likvidáciu poistnej udalosti.

Ďalšia elektronizácia systémov je momentálne prioritou v poisťovniach AXA a NN. Svoje systémy plánujú v najbližšom roku zdokonaľovať a pridávať do nich nové funkcionality s cieľom zrýchliť a zjednodušiť proces. S vývojom online služieb súvisia aj rôzne online „porovnávače“ s možnosťou uzavrieť poistnú zmluvu. Tu je na mieste otázka, či nahradia časom tieto systémy na uzatváranie poistenia osobný kontakt klienta so sprostredkovateľom. V prípade  rizikového poistenia to nemusí predstavovať najlepší spôsob. Klient totiž sám nevie správne posúdiť, ktoré poistenie potrebuje, nastaviť si výšku poistnej sumy a pod. Zástupcovia poisťovní sa však zhodli, že ak je porovnávač kvalitne urobený, môže byť pomôckou pre sprostredkovateľov, najmä na orientáciu vo výlukách. Úloha sprostredkovateľa bude v tejto oblasti však naďalej nezastupiteľná.

Stále viac a viac sa rozpráva aj o dôležitosti prevencie pre zdravie človeka. Na DELUVIS Fóre sme preto hľadali odpoveď na otázku, či sa chystajú v budúcnosti poisťovne istým spôsobom „odmeňovať“ klientov za zdravý životný štýl alebo dbanie na prevenciu.

Niektoré poisťovne odmeňujú klientov za zdravý životný štýl už dnes. NN poisťovňa v súčasnosti zvažuje viacero spôsobov, ako to vykonať. Ide o tému, ktorou sa poisťovňa bude zaoberať, napríklad aj v prípade darcov krvi alebo klientov, ktorí sa zúčastňujú športových súťaží. Poisťovňa AXA už v decembri 2015 zaviedla kampaň, ktorá trvá dodnes a týka sa preventívnych prehliadok. V rámci nej má klient za účasť na preventívnych prehliadkach možnosť získať bonus vo výške od 10 do 50% poistnej sumy v prípade poistnej udalosti.

Allianz – Slovenská poisťovňa zasa odmeňuje klientov, ktorí majú novší balíček pripoistenia kritických chorôb tým, že po prvom roku platenia poistného dostane klient, ktorý  splnil minimálnu výšku poistného, darček. V rámci neho dostane sadu, súčasťou ktorej je skúmavka na sliny klienta. Tie následne smerujú na genetickú analýzu. Zo slín klienta je možné určiť približne 50 markerov, ktoré napovedia o jeho zdravotnej kondícii – čo jeho gény obsahujú. Klient tak vie zistiť, či má nábeh na kardiovaskulárne choroby, či je pre neho lepší silový alebo vytrvalostný tréning, ako by sa mal stravovať, keď chce schudnúť a pod. Ide o  personalizovanú analýzu, ktorá príde len klientovi. Poisťovňa o výsledku nevie, robí ju externá spoločnosť. Poisťovňa takto motivuje klienta starať sa o seba, aby si svoje zdravie vážil.

Kritické ochorenia sú momentálne veľmi vážnou témou so stúpajúcim výskytom. Zvýšil sa za posledné roky záujem o toto poistné krytie?

 Trh v oblasti kritických ochorení sa za posledné roky neuveriteľne posunul vpred. S ich predajom sa začalo niekedy okolo rokov 2008-2009 a majú stále rastúci trend. Aj v poisťovni AXA má čoraz viac klientov poistené tieto riziká. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce riziká, z hľadiska poistného plnenia, evidovali poisťovne minulý rok onkologické ochorenia, pričom až 23% podiel má rakovina prsníka. U mužov ide najmä o rakovinu hrubého čreva a prostaty, zvyšuje sa výskyt leukémie. Paradoxne a žiaľ u detí. Rovnako rastie výskyt sklerózy multiplex.

V začiatkoch, keď Allianz-Slovenská poisťovňa začala ponúkať kritické choroby, predalo sa cca tritisíc kusov ročne. V roku 2018 sa predalo ich až 35-tisíc kusov. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce diagnózy, za ktoré v minulom roku poisťovňa vyplácala poistné plnenie, patrili rakovina kože (cca 25% všetkých rakovinových diagnóz).   Poisťovňa NN zaznamenala rovnako až 11% medziročný nárast v počte poistených na kritické ochorenia a rovnako potvrdila rastúci trend.

Veľmi dôležité je poznať skutočný obsah pripoistenia. Je vhodné zaujímať sa o rozsah zahrnutých chorôb, nakoľko aktuálne balíky kritických chorôb obsahujú niekoľko desiatok kritických ochorení. Dôležité je však uvedomiť si, či zahŕňajú aj tie, ktorých výskyt sa v poslednom období výrazne zvýšil a nie sú len štatistickým naplnením vyššieho čísla pripoistení v balíku. Niektoré poisťovne poskytujú aj benefity formou navýšeného poistného plnenia v prípade terminálneho štádia ochorenia.

Podľa zástupcov poisťovní by poistenie kritických chorôb malo byť nevyhnutnosťou v prípade, ak má klient hypotéku. Väčšinou má kryté iba riziko smrti. Málokto si však uvedomí, že kritické ochorenie môže klienta na dlho odstaviť od príjmu a rovnako si vyžiadať vysoké náklady na liečbu.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram