Späť na zoznam noviniek

COVID ODKLAD SPLÁTOK: AKO NA REFINANCOVANIE/ KONSOLIDÁCIU SPLÁTOK

18. augusta 2021

Na začiatku pandémie koronavírusu sa vláda dohodla s komerčnými bankami na pomoci ľuďom postihnutých krízou so splácaním svojich úverových záväzkov. Požiadali ste aj vy o tzv. COVID odklad splátok a zvažujete refinancovanie alebo konsolidáciu vašich úverov? Zistili sme, aké majú jednotlivé banky podmienky.

 

O odklad splátok podľa zákona č. 67/2020 Z.z. tzv. LEX KORONA je možné požiadať iba jedenkrát. Musíte splniť podmienky špecifikované v danom zákone, teda nesmiete mať omeškanie splátky úveru viac ako 30 dní k dátumu podania žiadosti a nesmiete mať zlyhané úvery. COVID odklad splátok je možný až na 9 mesiacov. Splátky samozrejme nie sú „odpustené”, iba odložené na neskôr. Ľudia, ktorí doteraz o odklad splátok v zmysle tohto zákona nepožiadali, tak môžu urobiť stále, pokiaľ neskončí mimoriadna situácia na Slovensku alebo sa neukončí platnosť zákona LEX KORONA. Úver sa vám však bude úročiť aj počas doby odkladu. To znamená, že zaplatíte úroky aj za obdobie „odložených splátok”, keďže máte stále požičané peniaze. Spôsob úhrady týchto úrokov s vami dohodnú v banke.

Odložené splátky sa pretavujú v úverovom registri do tzv. „mäkkého zápisu“. Na rozdiel od štandardného záznamu je tento zápis označený špeciálnou “značkou”, aby ho banky vedeli odlíšiť od úverovej delikvencie. Hovorí sa, že vplyv na klienta to mať nebude, avšak nikto vám rozhodnutie banky garantovať nevie.

  • Ak ste žiadali o odklad splátok, po uplynutí doby odkladu a opätovnom pokračovaní v splácaní máte ako klient na výber z dvoch možností:
    Predĺženie lehoty splácania úveru o dobu trvania odkladu,
  • Započítanie nezaplatených splátok do zostávajúcich splátok, čím sa ich výška zvýši.

Domácnosti, ktorým sa po skončení odkladu nezlepší príjem a očakávajú, že nebudú vládať znova splácať svoj úver, by mali kontaktovať banku čo najskôr, ešte predtým, ako sa dostanú do omeškania, príp. sa obrátiť na finančného sprostredkovateľa.

Požiadali ste o COVID odklad splátok a zvažujete refinancovanie alebo konsolidáciu úverov?

Refinancovanie úveru znamená vyplatenie aktuálneho úveru prostredníctvom nového úveru s odlišnými, spravidla lepšími podmienkami, bez navýšenia. Konsolidácia úverov je spojenie viacerých úverov do jedného úveru za účelom zjednodušenia splácania úveru.

Úver, ktorý je momentálne v odklade, sa refinancovať nedá. Je nevyhnutné zaplatiť aspoň jednu splátku po odklade. Treba však myslieť na to, že každá banka má svoje kritériá ako takýto úver refinancovať a okrem samotného odkladu banka vyhodnocuje aj to, ako ste úver splácali pred a príp. aj po odklade. Podmienky sa líšia tiež od toho, či chcete refinancovať/konsolidovať s tzv. overením výšky príjmu, alebo bez neho. Pripravili sme pre vás prehľadnú tabuľku:

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram