Späť na zoznam noviniek

ČO ROBIŤ, KEĎ VÁM NEOSTANÚ PENIAZE NA ZAPLATENIE ŽIVOTNEJ POISTKY?

30. novembra 2020

Rovnako ako pri iných finančných produktoch, aj pri životnom poistení sa uzatvára zmluva, ktorá dáva zmluvným stranám určité povinnosti. Pri poistení poisťovňa kryje určité riziko a poistený platí vopred dohodnuté poistné. Každému z nás sa však môže stať, že nastane nepredvídaná situácia a na zaplatenie poistného neostanú v rodinnom rozpočte peniaze. Ako sa s takouto situáciou  vysporiadať?

Možností, ako sa s touto nepríjemnou situáciou vysporiadať, je viacero. Vždy si však treba uvedomiť, že najdôležitejšia je komunikácia. Neváhajte sa preto v takejto situácii čo najskôr obrátiť na svojho finančného agenta, ktorému dôverujete, prípadne priamo na poisťovňu.

Zmena frekvencie platenia

Pokiaľ ide o dočasný výpadok alebo zníženie príjmu, je vhodné požiadať poisťovňu o zmenu frekvencie platby poistného. Ak vám nevyhovuje zaplatiť raz ročne jednu veľkú sumu, môžete si ju rozložiť na dvanásť menších platieb. Treba si však uvedomiť, že poisťovne cenovo zvýhodňujú ročné jednorazové úhrady poistného.

Zníženie poisteného

V prípade, ak si nemôžete dovoliť ďalej platiť poistné, na ktorom ste s poisťovňou boli dohodnutí, je dobré prehodnotiť jeho výšku. V závislosti od druhu poistenia nemusí zníženie poistného znamenať aj zníženie poistnej ochrany. Môžete si znížiť iba časť smerujúcu na sporenie na dôchodok. Znížiť poistné umožňujú všetky poisťovne. Stanovená je však minimálna hodnota poistného, pod ktoré poisťovňa poistné nezníži. Nižšie poistné sa dá platiť len niekoľko mesiacov alebo počas celej doby poistenia. Niektoré poisťovne po znížení poistného neumožňujú jeho ďalšie zvýšenie alebo si za zníženie účtujú poplatok.

Zrušenie pripoistení

V poistnej zmluve sa dohaduje viacero rizikových pripoistení. V prípade zlej finančnej situácie je lepšie radšej obetovať niektoré z nich ako celú poistnú zmluvu. Finančný agent dokáže klientovi poradiť, ktoré pripoistenia by nebolo vhodné rušiť, a ktoré naopak v prípade zlepšenia finančnej situácie je možné bez problémov opäť poistiť.

Čiastočný odkup

V prípade investičného životného poistenia (ak je klient poistený dlhšie ako dva roky), je možné požiadať o spätný odkup nasporenej sumy. Ten sa následne dá použiť na zaplatenie poistného. Predpokladom však je dostatočne dlhé obdobie trvania poistnej zmluvy, aby sa nasporená suma stihla vytvoriť.

Prerušenie platenia poistného

Nevyhnutnosťou pri prerušení platenia poistného je dohoda s poisťovňou. Nie každá to však svojim klientom umožňuje. V prípade, ak neuhradíte viac ako tri splátky mesačného poistného bez toho, aby ste sa dohodli s poisťovňou, vypovie vám zmluvu. V prípade, ak vám prerušenie platenia poistného poisťovňa umožní, neznamená to, že ho nemusíte doplatiť. Po skončení odkladu od vás poisťovňa bude pýtať doplatok poistného.

Zrušenie zmluvy

Zrušenie celej poistnej zmluvy je posledná a pre klienta najmenej výhodná možnosť. Stráca poistnú ochranu a časť financií, ktoré do poistenia (sporenia) vložil. V prípade, ak klient zruší poistenie skôr ako po uplynutí dvoch rokov, odkupná hodnota zmluvy môže byť nulová. Častým rozhodnutím v prípade zlej finančnej situácie je zrušenie životnej poistky. Je to však to najhoršie, čo klient môže urobiť. So zvyšujúcim sa vekom stúpa aj riziko a výška poistného. Klient už nikdy neuzavrie poistenie tak lacno ako pred niekoľkými rokmi. Rovnako platí, že pri uzatvorení novej poistnej zmluvy budú klientovi nanovo plynúť karenčné doby na jednotlivé pripoistenia.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram