Späť na zoznam noviniek

AKTUÁLNE K TRHOM

13. mája 2019

Komentár k finančným trhom 1.Q 2019

Svetová ekonomika je rovnako ako počas minulého roka ovplyvňovaná viacerými, nie čisto ekonomickými, nepriaznivými faktormi. Jedným z najvýznamnejších je stále neuzavretá kapitola obchodnej  roztržky medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou republikou, ktorá vyeskalovala až do viacnásobného uvalenia colných bariér vo vzájomnom obchode. Americká strana následne, v záujme upokojenia situácie pod vplyvom pozitívneho prístupu čínskej strany ako aj pod tlakom nepriaznivého vývoja akciového trhu koncom roku 2019, pozastavila navýšenie už skôr prijatých  ciel. Pôvodný zámer USA, tzv. rýchleho vyriešenia vzájomných sporov, nie je jednoducho uskutočniteľný. Z toho titulu sa predpokladá uzavretie negociačného procesu až na prelome mesiacov máj a jún 2019, keď jednou z najdôležitejších tém americkej administratívy bude prenos technologického know-how. V zmysle toho zákopová vojna medzi mocnosťami prebieha aj na poli aplikácie mobilného štandardu 5G, keď technológie produkované čínskymi spoločnosťami sú technologicky vyspelejšie a taktiež lacnejšie. Vláda USA sa snaží vyvíjať tlak  na svojich spojencov, aby nepristúpili k budovaniu sieťovej infraštruktúry prostredníctvom čínskych spoločnosti HUAWEI a ZTE z bezpečnostných dôvodov a deklarovanej potenciálnej hrozby využitia dátových údajov v prospech čínskej štátnej moci. Krajiny ako Veľká Británia, Austrália a Nový Zéland už ohlásili svoj odmietavý postoj voči aplikácií čínskych technológií. Krajiny kontinentálnej Európy sa k problematike zatiaľ stavajú zdržanlivo, vzhľadom na chýbajúce dôkazy ako aj z titulu nákladovosti implementácie potrebnej technológie.

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim dianie vo svetovej ekonomike a na finančných trhoch je téma odchodu Veľkej Británie z klubu Európskej únie. Pravdepodobne nikto si pôvodne nepredstavoval, že samotný proces odchodu bude taký zdĺhavý a komplikovaný. Britský parlament nebol niekoľkokrát schopný schváliť odsúhlasenie znenia rozvodovej zmluvy, prípadne nájsť iný spôsob riešenia. Prakticky jediné na čom sa britskí poslanci boli schopní dohodnúť, je odloženie tvrdého Brexitu a neochota odísť bez zmluvy. Britská premiérka Theresa Mayová sa momentálne nachádza v nezávideniahodnej pozícií. Prakticky nemá s kým rokovať o zmene znenia odchodovej zmluvy, zároveň nie je čas a ani ochota na vyhlásenie opätovného referenda o Brexite.

Zásadným faktorom ovplyvňujúcim ceny aktív je aj zmena slovníku Federálnej rezervnej banky USA (FED).  Z titulu postupne sa zhoršujúcich makroekonomických výsledkov jednotlivých štátov svetovej ekonomiky, a to USA nevynímajúc, FED razantne zmenil svoju rétoriku ohľadne predpokladaného ďalšieho navýšenia základných úrokových mier. Z pôvodne plánovaného štvornásobného zvýšenia o 0,25% p.a. v roku 2019, je predpoklad na ďalšie navýšenia až v roku 2020. Dokonca zo strany americkej administratívy sa už objavili hlasy požadujúce zníženie úrokových sadzieb o pol percentuálneho bodu a to z titulu slabnúceho rastu ekonomiky, ktorý sa ale významnejšie prejavuje skôr v Európe.

Americké akciové trhy po silnom výpredaji koncom roku 2019, vyvolanom postupným zvyšovaním amerických úrokových sadzieb, opätovne obnovili svoj rast. V dôsledku pozitívneho vývoja americko-čínskych obchodných rokovaní a kombinácií so zmenou rétoriky Federálnej rezervnej banky ohľadne úrokových sadzieb, celý decembrový pokles postupne vymazali. Dokonca počas prvého kvartálu roku 2019 zaznamenali najväčší  prírastok za posledných 28 rokov a v dôsledku priaznivých hospodárskych výsledkov amerických firiem v apríli prekonali burzové indexy historické maximá.

Pozitívny vývoj burzových indexov bol zaznamenaný aj na európskych akciových trhoch. Avšak lídrom pozitívneho vývoja boli akcie čínskych spoločností, keď nárast burzového indexu Shangai Composite v roku 2019 presiahol 20%. Cena zlata skorigovala rastúci trend k hladine 1 275 EUR za trójsku uncu z titulu postupného preklápania pozícií späť k akciovým zložkám v portfóliách investorov. Ropa  pokračuje vo vzostupnom trende, keď hodnota severomorskej ropy Brent atakuje 75 USD za barel, s predpokladom ďalšieho rastu aj z titulu amerického tlaku na úplne zastavenie vývozu iránskej ropy.

Koncom marca 2019 prišlo ku krátkodobému prekríženiu výnosových kriviek desaťročného amerického dlhopisu a trojmesačných poukážok, čo sa štandardne považuje za významný signál prichádzajúcej recesie. V tomto smere sa, ale za zásadne významnejší považuje vzťah výnosov medzi 2 a 10-ročným dlhopismi kde zatiaľ k inverzií nedošlo. Avšak je potrebné vziať do úvahy, že svetová ekonomika sa nachádza prakticky v nepoznanej situácii oproti minulosti, keď rozvinuté krajiny operujú prakticky s nulovými, resp. veľmi nízkymi úrokovými mierami. Kombinácia uspokojivých, aj keď klesajúcich makrodát s robustným trhom práce, umiernenou infláciou a obozretnosťou centrálnych bánk, sú dôvodom byť optimistom k budúcemu vývoju...

Zdenko Šipoš
Arca Capital Finance Group, a.s.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram