Späť na zoznam noviniek

ABY JESEŇ ŽIVOTA NEBOLA ZIMOU

19. októbra 2020

Populácia Slovenska starne. Náš demografický vývoj sa čoraz rýchlejšie a markantnejšie približuje k západným susedom. Finančná gramotnosť obyvateľstva však stúpa len pomaly, čo cítiť aj v prostredí zabezpečenia si vlastného dôchodku. Pripomeňme si súčasné možnosti krajšej penzie aj u nás.

Počet ľudí v produktívnom a poproduktívnom veku má na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Detí sa rodí menej, v súčasnosti je to 1,48 dieťaťa na jednu ženu. Pre porovnanie, koncom 80. rokov 20. storočia to boli 2 deti na jednu ženu. Aktuálny vývoj bude mať jednoznačný tlak na dôchodkový systém. Pod ťarchou bude najmä prvý pilier, dôchodky vyplácané zo Sociálnej poisťovne. Väčšina Slovákov má v súčasnosti 40 rokov. To sú ľudia, z ktorých odvodov má Sociálna poisťovňa momentálne najväčšie príjmy. O 30 rokov ale už budú potrebovať dôchodky oni.

(Ružová) budúcnosť

Odchod do dôchodku sa v európskych krajinách neustále predlžuje. Slovensko nie je výnimkou. Neskorší vek odchodu do dôchodku nebude jediných problémom, ktorý nás v tomto smere postihne. Pre nedostatok finančných prostriedkov v prvom pilieri môže klesnúť aj výška vyplácaného dôchodku. Znížiť sa tak môže aj kúpyschopnosť obyvateľstva.

Čo s tým?

Seniori ležiaci na plážach s bielym pieskom a miešaným nápojom v ruke nemusia byť pre nás iba fikciou. Ak si vedia jeseň života užiť dôchodcovia zo Západu, naučíme sa to aj my. Primárne treba predvídať a nájsť si priestor na zadné vrátka. Seniori zo západných krajín majú oveľa lepšiu finančnú gramotnosť ako tí z východných. Vedia, že svoj majetok musia počas aktívneho života zveľaďovať a rozširovať, aby zaopatrili seba aj potomkov. Pochopili, že si musia začať sporiť na dôchodok čo najskôr neboja sa zhodnocovať svoje zdroje dlhodobo aj s istou mierou rizika. Využívajú tak všetky možnosti, ako si ideálny dôchodok nasporiť. Na Slovensku zatiaľ nie je dostupná taká široká škála produktov ako na Západe. Nemáme tu napríklad niekoľko rokov fungujúci model vyplácania doživotných anuít, reverznú hypotéku a pod.

Slováci dnes môžu využiť niekoľko spôsobov pre zabezpečenie si ideálneho dôchodku. Mladí by tak mali čo najskôr:

  • Vstúpiť do II. piliera,
  • Využiť benefity zo strany zamestnávateľa a formou Doplnkového dôchodkového sporenia tzv. DDS označovaný ako III. pilier,
  • Budovať a zveľaďovať svoj majetok,
  • Investovať.

Na záver odporúčame aby si ľudia na Slovensku začali uvedomovať nevyhnutnosť finančnej prípravy na starobu. Tí, ktorí sa aj naďalej budú spoliehať len na štát, smerujú k markantnému zníženiu životnej úrovne v budúcnosti.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram