NAŠE SLUŽBYNovinkyOnline poistenieKontakt
< Späť na zoznam noviniek 

Nepopáľte sa na nesprávnom poistení

08 sep 2017

Možností, ako sa chrániť pred nebezpečnými popáleninami, je niekoľko. Opatrnosť je vždy na mieste, no zabudnúť by sme nemali ani na vhodné poistenie. Nechajte si aj vy skontrolovať vašu súčasnú zmluvu odborníkom. Ktoré pripoistenia zohľadňujú možnosti krytia úrazov, vrátane popálenín, omrzlín a poleptania?

   1. Samostatné pripoistenie pre prípad popálenín

Osobitné poistenie bez podmienky hospitalizácie a bez posudzovania trvalých následkov. Plní sa od popálenín II. Stupňa podľa rozsahu poškodenia kože. Vypláca sa poistná suma, resp. % z poistnej sumy, a to podľa vážnosti.

   2. Poistenie trvalých následkov úrazu

V tomto prípade môžu nastať dve situácie:

a) Stratové poranenie – amputácia alebo napr. strata oka, tu sa vypláca poistná suma ihneď, keďže je úplne jasné, aký následok úraz zanechal.

b) Zníženie alebo poškodenie funkčnosti časti tela – poistné plnenie sa vyplatí po vyliečení alebo ustálení úrazu, spravidla sa čaká jeden rok.

   3. Poistenie kritických/závažných ochorení

Ak ide o popáleniny III. stupňa, ktoré zasiahli viac ako 20% povrchu tela, väčšina poisťovní plní krytie aj z pripoistenia kritických ochorení. Vypláca sa celá poistná suma.

   4. Chirurgický zákrok

Ak je rana väčšia ako päť centimetrov, je ošetrená chirurgicky a je v poistnej zmluve dojednané osobitne pripoistenie chirurgického zákroku, vypláca sa pomerná časť poistnej sumy, presne podľa oceňovacích tabuliek a lekárom určeného rozsahu poškodenia.

   5. Hospitalizácia

Pri poistení hospitalizácie v prípade úrazu sa vypláca denná dávka dohodnutá v zmluve po dobu trvania pobytu v nemocnici.

   6. Poistenie denného odškodného pri nevyhnutnom liečení úrazu

Vypláca sa denná dávka vo výške dohodnutej v zmluve. Doba liečenia a výplaty dávky sú určené poisťovňou v poistných podmienkach a závisia od rozsahu poškodenia.

KOntakty

Plynárenska 7/A,
821 09 Bratislava, 
Slovensko
info@deluvis.sk
Naši partneriAktuálne projektyDivízia EXCLUSIVEOnline poistenie

Máte otázky?

Kontaktujte nás
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerlinkedin-squaretwitterfacebookgoogle-plusmenu