NAŠE SLUŽBYNovinkyOnline poistenieKontakt
< Späť na zoznam noviniek 

Kritických chorôb pribúda. Poisťovne reagujú

19 mar 2018

Zástupcovia poisťovní sa už niekoľkokrát jednohlasne zhodli na tom, že poistenie pred kritickými chorobami patrí medzi najdôležitejšie pripoistenia vôbec. V dôsledku vážnej diagnózy nemusí nastať hneď najhorší možný scenár. Stačí, ak postihnutý nemôže pre chorobu vykonávať svoju profesiu, čo sa odzrkadlí na výpadku príjmu. To ovplyvní splácanie hypotéky či ostatných úverov. Začarovaný kruh je tak na svete. Navyše, pod vplyvom súčasného životného štýlu pribúda enormný nárast niektorých ochorení. V prípade Crohnovej choroby je to až 90% nárast.  Viac informácií nám poskytla Ivana Ruttkayová, Manager DELUVIS. 

Čo všetko sa dá v rámci kritických chorôb poistiť?

Poisťovne majú v súčasnosti k dispozícií komplexné balíčky. Reagujú tak na najčastejšie a najzávažnejšie diagnózy, ktoré dnes trápia ľudí. Sú medzi nimi napríklad rakovina, rakovina in situ, infarkt myokardu, mŕtvica, HIV, ochrnutia, transplantácie, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,... V prípade záujmu je možné poistiť sa len v prípade vyžiadaných ochorení, napríklad onkologických, čisto ženských či mužských diagnóz.

Ako sa vyvíja rozsah krytých chorôb? Rozširujú poisťovne zoznamy?

 Rozsah sa vyvíja spolu s vývojom ochorení u ľudí. Dnes je v krytí mnoho diagnóz, ktoré pred desiatimi rokmi neboli, keďže sa u ľudí vyskytovali omnoho menej. V posledných rokoch pribudla napríklad rakovina in situ. Niektoré poisťovne rozšírili svoje krytie napríklad o turistické choroby – horúčka dengi, brušný týfus, iné zas o stratu sebestačnosti nezávisle na diagnózu.

 Aké máte skúsenosti s plnením z tohto pripoistenia?

 U väčšiny klientov, dokonca možno u všetkých, máme dojednané pripoistenie kritických ochorení. Ešte sa nám nestalo, že by poisťovňa nevyplatila poistné plnenie. Takže skúsenosti s poistným plnením máme dobré, klientom a ich rodinám padne vhod, keď v ťažkej životnej situácií dostanú aspoň poistné plnenie, ktoré je vyplatené jednorazovo. Dôležité je, aby bol zdravotný dotazník klienta vyplnený pravdivo. Často sa totiž v práci stretávam s tým, že poisťovňa odmietla alebo krátila poistné plnenie kvôli tomu, že sprostredkovateľ nevyplnil s klientom zdravotný dotazník úprimne. Preto dbáme na to, aby sme u našich klientov písali do zdravotných dotazníkov všetky diagnózy a prikladáme aj lekárske správy.

Kedy môžem žiadať o vyplatenie poistného plnenia z tohto pripoistenia?

 Je to rôzne. V niektorých poisťovniach hneď po diagnostikovaní, v iných musí byť splnená podmienka prežitia 30 dní od diagnostikovania.

 Kedy sa môžem poistiť? Záleží na vstupnom veku?

 Z pravidla od 15. do 55. roku života, niekedy do 60. roku. Záleží od poisťovne. Čím je ale klient starší, tým vyššia je cena pripoistenia. Preto odporúčam poisťovať toto riziko už v mladom veku, pretože vtedy je to naozaj veľmi lacné. Určite odporúčam pripoistiť aj invaliditu, od 40% a práceneschopnosť, čo často úzko súvisí práve s diagnostikovaním závažného ochorenia.

Zisťuje poisťovňa predispozície na konkrétny druh ochorenia v rodine?

 Áno, závažné ochorenia sa zisťujú u biologických súrodencov a rodičov pred dosiahnutím veku 60 rokov.

 

KOntakty

Plynárenska 7/A,
821 09 Bratislava, 
Slovensko
info@deluvis.sk
Naši partneriAktuálne projektyDivízia EXCLUSIVEOnline poistenie

Máte otázky?

Kontaktujte nás
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerlinkedin-squaretwitterfacebookgoogle-plusmenu