NAŠE SLUŽBYNovinkyOnline poistenieKontakt

Finančné sprostredkovanie

V DELUVIS nám záleží na spokojnosti klientov. Je naším cieľom napomôcť klientom odhaliť
chyby v doterajšom hospodárení, optimalizovať ich finančné výdavky a poskytovať komplexnú
starostlivosť o nich a ich financie. Preto pre vás neustále rozširujeme počet našich obchodných
partnerov a dôkladne selektujeme to najlepšie zo súčasnej ponuky na trhu.
ZOZNAM obchodných partnerov:

Poisťovne:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
AXA pojišťovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA životní pojišťovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Komunálna poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
NN životná poisťovňa, a.s.
NOVIS Poisťovňa a.s.
Union poisťovňa, a. s.
UNIQA poisťovňa, a. s.
Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Bankové spoločnosti:
BRE Bank SA, pobočka zahr. mBank v Slovenskej republike
Consumer Finance Holding, a.s.
Československá obchodní banka, a. s., pobočka zahr. banky v SR
Oberbank AG pobočka zahr. banky v Slovenskej republike
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Tatra banka, a. s.
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s., pobočka zahr. banky
Všeobecná úverová banka, a.s.

Investičné spoločnosti:
Arca Brokerage House, o. c. p., a. s.
European Investment Centre, o. c. p., a. s.

Stavebné sporiteľne:
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.

Dôchodkové spoločnosti:
AXA d. d. s., a. s.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a. s.

Iné:
Diners Club CS, s.r.o.

KOntakty

Plynárenska 7/A,
821 09 Bratislava, 
Slovensko
info@deluvis.sk
Naši partneriAktuálne projektyDivízia EXCLUSIVEOnline poistenie

Máte otázky?

Kontaktujte nás
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerlinkedin-squaretwitterfacebookgoogle-plusmenu