NAŠE SLUŽBYNovinkyOnline poistenieKontakt
< Späť na zoznam noviniek 

Ako zarobiť na zelenej energii

16 sep 2017

Téma obnoviteľných zdrojov energie je čoraz populárnejšia a zároveň aj akútnejšia. Zásoby nerastných surovín sa míňajú, životné prostredie je značne znečistené, a tak sú nie len ľudia, ale aj samotné štáty, nútení hľadať možnosti. Ako na zelenej alternatíve navyše zarobiť, nám prezradil Ing. Ondřej Žídek, Asset Manager REDSIDE, investiční společnost a.s.

 

Aké sú dnes možnosti investovania do obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo svete, na Slovensku i v Čechách?

Možností, ako investovať do projektov OZE, je stále celý rad, a to ako do hotových a fungujúcich projektov, tak aj do tzv. projektov „na zelenej lúke“, kde si spravidla investor musí prejsť zdĺhavým procesom rokovaní s úradmi a získavaním rôznych povolení s veľmi neistým výsledkom. Posledná dekáda by sa dala charakterizovať ako investičný boom v oblasti obnoviteľných zdrojov, ktorý stále pokračuje. Väčšina členských štátov EÚ sa zaviazala k plneniu európskych smerníc a okrem iného aj k nárastu podielu OZE na celkovej spotrebe elektriny, čo sa stalo hlavným hýbateľom masívneho investovania do tejto oblasti. Jednotkou v investíciách v Európe je jednoznačne Nemecko, celosvetovo mu patrí štvrté miesto, a to predovšetkým vďaka ohlásenému tzv. Energiewende, teda odklonu od fosílnych palív. Nemecká energetická politika bude celkom iste ovplyvňovať dianie v celej Európe. Z celosvetového pohľadu sa na poprednú priečku posunula Čína nasledovaná Indiou, ktoré preskočili minuloročnú jednotku USA. Tú negatívne ovplyvnili niektoré nariadenia nového prezidenta Trumpa obmedzujúce politiku v oblasti klimatických zmien.

 

Z čoho sú tvorené výnosy pri podielových fondoch investujúcich do OZE?

Výnosy plynú predovšetkým z predaja elektriny, ktoré sú v našich projektoch garantované štátom, z menšej časti sú výnosy tvorené predajom tepla, ktoré ale zodpovedajú trhovým cenám.

 

Pre aký typ klienta sú tieto investície vhodné?

Domnievam sa, že investícia do nášho fondu Nova Green Energy je vhodná skôr pre konzervatívnych investorov. Každý rozumný investor si svoje portfólio diverzifikuje, t.j. rozdelí svoju investíciu do rôznych projektov a vytvorí si tak svoje portfólio. Tento typ investície sa dobre hodí ako stabilný prvok portfólia, ktoré v porovnaní s obdobne rizikovými investíciami dosahuje oveľa vyššie výnosy. Výnosy nášho fondu sú de facto garantované štátom, čo je samo o sebe veľmi silným nástrojom na elimináciu rizík. Napriek tomu, že sme sa v posledných rokoch stretli s mnohými opatreniami a zásahmi zo strany jednotlivých štátov a vlád na zníženie výnosov z projektov OZE (solárna daň v ČR, G-tarifa alebo kauza „1508“ na Slovensku), stále je možné tvrdiť, že investície napĺňajú svoje pôvodné očakávania.

 

Máte pocit, že pri rozhodovaní sa o tomto type investície zohráva istú úlohu aj ekologické cítenie investora?

Áno, predovšetkým v posledných rokoch cítim, ako sa toto rýdzo „nefinančné“ kritérium dostáva do popredia rozhodovania o investíciách. Investor spravidla vstupuje do nejakého projektu alebo fondu s cieľom návratu svojej investície s primeraným ziskom. Pokiaľ má na výber z dvoch ekonomicky porovnateľných projektov a jeden z nich so sebou prináša aj environmentálne prínosy, veľmi pravdepodobne sa investor rozhodne práve pre ten ekologický projekt. Sám okolo seba vidím projekty, ktoré svoj predajný marketing stavajú práve na ekologických prínosoch (konkrétny príklad sú developerské projekty, ktoré sú energeticky sebestačné). Cenou sa už príliš neodlišujú, ale ponúkajú nejaký ďalší efekt, ktorý investor ocení.

 

Sú investície do OZE dlhodobé alebo majú stanovený horizont?

Investície do energetiky sú behom na dlhú trať. Podpora projektov OZE tento horizont nielen pevne stanovuje, ale aj významne skracuje. V Čechách je podpora stanovená na 20 rokov a na Slovensku na 15 rokov. V tejto dobe sa má investorovi vrátiť jeho vložená investícia aj s primeraným ziskom vo výške porovnateľných investícií v energetickom sektore, ktorý sa pohybuje v priemere medzi 7 a 8%. Projekty OZE sú pomerne stabilné a je o ne na trhu záujem. Kto má dobrý projekt, zvyčajne sa ho nechce vzdať.

 

Rozlišujete obdobia, kedy je najvhodnejšie investovať do OZE? Napríklad pred letom, keď je najviac slnka?

Ak by sme mali fond postavený čisto na fotovoltických elektrárňach, dávalo by to zmysel, lebo najvyššiu výkonnosť má FVE počas letných mesiacov. Na druhej strane je tomu prispôsobený napr. splátkový kalendár banky, čím sa výkonnosť v priebehu roka porovnáva. Väčšina fondov, rovnako ako ten náš, je ale diverzifikovaný aj technologicky, preto by som sa domnieval, že dátum vstupu do fondu nehrá významnú úlohu. Vodné elektrárne majú najvyššiu výkonnosť po zime a naopak nedostatkom vody trpia predovšetkým v lete. Elektrárne na biomasu a bioplyn majú pomerne vyrovnanú krivku výkonnosti v priebehu celého roka. Na konci dňa sa to celé spriemeruje a výkonnosť je viac či menej porovnateľná.

 

Vaša spoločnosť spravuje podielový fond investujúci do OZE. Ako je rozložené portfólio? Preferujete nejakú konkrétnu oblasť v rámci OZE, ktorá je podľa vás najvýnosnejšia? Ak áno, prečo?

Náš fond je z najväčšej časti zastúpený fotovoltickými elektrárňami s celkovým inštalovaným výkonom 20 MW. Ďalej máme vo fonde zdroj na biomasu. V túto chvíľu sme otvorení akejkoľvek zmysluplnej investícii, ktorá bude prinášať úžitok našim podielnikom. Do budúcnosti plánujeme rast fondu a v hľadáčiku sú ďalšie elektrárne na biomasu a bioplyn.

 

Aké výnosy môžeme dosiahnuť pri tomto type investície? Sú veľmi volatilné alebo práve naopak?

Samotná investícia do projektu OZE môže prinášať investorovi v priemere 10% ročne a podstupuje väčšiu mieru rizika. Investícia do fondu prináša o niečo nižší výnos, povedzme 6-7% p.a. s podstatne nižším rizikom. Domnievam sa, že volatilita je v oboch prípadoch skôr nízka.

KOntakty

Plynárenska 7/A,
821 09 Bratislava, 
Slovensko
info@deluvis.sk
Naši partneriAktuálne projektyDivízia EXCLUSIVEOnline poistenie

Máte otázky?

Kontaktujte nás
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerlinkedin-squaretwitterfacebookgoogle-plusmenu