NAŠE SLUŽBYNovinkyOnline poistenieKontakt
< Späť na zoznam noviniek 

Starneme a vymierame. Dôchodky budú čoskoro problémom

20 sep 2017

V rokoch 1950 až 1989 zažilo Slovensko výrazný demografický rozkvet. Pôrodnosť bola veľmi vysoká a ročne sa narodilo takmer vždy nad 80 tisíc detí, miestami dokonca až nad 100 tisíc. Silný vplyv na to mali najmä ročníky z druhej polovice 70. rokov, tzv. Husákove deti, ktoré na určitý čas vďaka silnej sociálnej politike štátu zastavili proces starnutia obyvateľstva.

Koncom roku 1989 sa obyvateľstvo vyznačovalo vysokým (viac ako štvrtinovým) podielom populácie v predproduktívnom veku, do 15 rokov. Slovensko je však práve teraz v situácii, keď ľudia narodení v spomínaných ročníkoch, tvoria populáciu v ekonomicky aktívnom veku. Husákove deti sú dnes štyridsiatnici a vynára sa teda otázka, čo sa stane, keď odídu do dôchodku?

Nelichotivá budúcnosť

Podľa prognózy Eurostatu bude obyvateľstvo Slovenska v najbližších rokoch starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie. V priebehu necelých 50 rokov sa naša krajina zmení z jedného z najmladších štátov únie (v súčasnosti tretia najmladšia krajina po Írsku a Cypre) na jeden z najstarších. V roku 2060 bude mať v dvadsať osmičke EÚ staršie obyvateľstvo už len Portugalsko. Priemerný vek obyvateľstva SR sa do roku 2060 zvýši zo súčasných 40,13 na hranicu 50 rokov. V roku 2050 by mal vzrásť počet obyvateľov vo veku nad 65 rokov až na 30% celkovej populácie SR (oproti súčasným 12%). Najpočetnejšia skupina obyvateľstva prejde do dôchodkového veku, menšia skupina bude pracovať.

Príčiny

Nízka pôrodnosť je jedným zo zásadných faktorov súčasného stavu. Od roku 1980 do roku 2000 došlo na Slovensku k takmer 45 percentnému poklesu narodených detí. Ukazovateľ plodnosti sa momentálne nachádza na úrovni 1,40, t.j. 1,4 dieťaťa na jednu ženu v produktívnom veku. Koncom 80. rokov pripadali na jednu ženu zhruba dve deti.

Ďalšou príčinou je predlžujúca sa dĺžka života. Vďaka modernej medicíne a zvýšenej prevencii sa priemerná dĺžka dožitia obyvateľstva každoročne zvyšuje. Na začiatku 90. rokov sme sa v priemere dožili 66,7 u mužov a 75,7 rokov u žien. Do roku 2050 sa Na jedného dôchodcu momentálne pripadá zhruba 1,8 pracujúcich. Dĺžka dožitia dostane na úroveň zhruba 77 rokov u mužov a 83 rokov u žien, čo je približne o desať rokov viac u mužov a o osem rokov u žien.

Vzniká tak situácia, keď dôchodok poberá stále zvyšujúca sa časť populácie a pracovať na tieto dôchodky musí stále menej ľudí. Na jedného dôchodcu momentálne pripadá zhruba 1,8 pracujúcich. V druhej polovici 20. storočia, keď priebežné dôchodkové systémy bez problémov plnili svoje poslanie, pripadalo na jednu osobu v poproduktívnom veku zhruba 10 osôb v produktívnom veku. V roku 2060 by malo na jedného dôchodcu pripadať už len 0,74 pracujúceho. Tlak na sociálny systém bude obrovský a zo sociálneho zabezpečenia nebude možné pri súčasnom modeli zabezpečiť tieto dôchodky.

Existuje riešenie?

Aby neboli v budúcnosti dôchodky Slovákov ohrozené, súčasné odvody by sa museli zvýšiť až o 135% a rovnako by muselo dôjsť k výrazným zmenám v dôchodkovom veku. Už dnes sa hovorí o zvýšení dôchodkového veku o šesť rokov zo súčasných 62 na 68. No ak nedôjde k výrazným zmenám v systéme, tak sa táto hranica bude musieť ešte výraznejšie zvýšiť. Súčasné dôchodkové zabezpečenie dokáže priemerne pokryť iba 46 percent dnešného priemerného príjmu. Do budúcna to bude oveľa menej. Preto, ak chcete odísť na dôchodok skôr ako v 70tich rokoch a prežiť ho dôstojne, musíte sa o svoj dôchodok postarať sami. Čím skôr začnete, tým menej vás to bude stáť.

Veková štruktúra obyvateľstva v SR - porovnanie 1996 a 2016

KOntakty

Plynárenska 7/A,
821 09 Bratislava, 
Slovensko
info@deluvis.sk
Naši partneriAktuálne projektyDivízia EXCLUSIVEOnline poistenie

Máte otázky?

Kontaktujte nás
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerlinkedin-squaretwitterfacebookgoogle-plusmenu