NAŠE SLUŽBYNovinkyOnline poistenieKontakt
< Späť na zoznam noviniek 

Reakcia AFISP na likvidačnú novelu zákona

17 apr 2017

Ministerstvo financií prišlo s pracovným návrhom novely zákona, ktorá môže výrazným spôsobom ohroziť existenciu finančných sprostredkovateľov a samostatných finančných agentov. Problematické je najmä vyplácanie odmien. Rezort si od návrhu sľubuje oddelenie zrna od pliev, ale ako reaguje Aliancia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov? Reakciu na ostatnom DELUVIS FÓRE poskytla JUDr. Darina Huttová, generálna tajomníčka AFISP.

Aký postoj zaujala AFISP voči predstavenej pracovnej verzii novely zákona? Podnikla kroky a dostala od ministerstva možnosť vzájomne komunikovať?

Naša aliancia vznikla práve preto, aby bola priamou účasťou legislatívnych procesov a mohla tak prezentovať záujmy tejto podnikateľskej sféry. Celá legislatíva sa za ostatných sedem rokov vyvíjala za našej účasti a nebyť našej činnosti, podmienky fungovania pre finančných sprostredkovateľov by boli ešte horšie. Aktuálna situácia je nasledovná. Začiatkom februára sme dostali návrh novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý sa snažil transponovať európsku smernicu o distribúcii poistenia do nášho zákona. Predložená však bola v tak zlom stave, že sme ju rezolútne odmietli. Pripomeniem, že mala zjednotiť podmienky distribúcie poistných produktov pre všetky kanály – zamestnancov poisťovní, viazaných a aj podriadených finančných agentov. Návrh, ktorý prišiel, sa však zamestnancov takmer vôbec netýkal. Následne, 14. marca sme dostali predložený návrh na reguláciu provízií. To, je to, nad čím sa uvažovalo v tom istom období, keď sa schvaľoval osempercentný odvod poisťovniam. Jednotne celý návrh odmietame a žiadame, aby sa otvorila diskusia. Na rozdiel od ministerstva sme sa snažili urobiť prieskum sociálnych a ekonomických dopadov. Dva týždne sme pracovali na argumentácii so zreteľom na spomínané sociálne a ekonomické dopady. Je dôležité sadnúť si za jeden rokovací stôl a povedať si, čo chceme dosiahnuť. Regulácia provízií je centralistický nástroj. Nie je to otázka trhového hospodárstva. Výška provízie je predsa otázkou zmluvného vzťahu medzi finančnou inštitúciou a samostatným finančným agentom.

Návrh na reguláciu provízií vzišiel od konkrétnych finančných inštitúcií. Ako slovenská banková asociácia, tak aj asociácia poisťovní odmietli návrh, ktorý vzišiel z ich prostredia. Momentálne teda máme zamietavé stanoviská finančných inštitúcií, všetkých asociácií sprostredkovateľov, ako aj SLASPO A SBA. Slovenská asociácia sprostredkovateľov poistenia predložila vlastný návrh, ako regulovať provízie. Čiže to úplne neodmietli, čo nám prekáža. Naša asociácia to totiž odmieta úplne a na desiatich stranách máme spísané naše dôvody, prečo je to tak. Za priaznivé považujem to, že Národná banka Slovenska nás podporuje, čo sa nám v rokovaniach s ministerstvom môže zísť. Sme však v situácii, keď sa rozhádal celý trh, spolu s regulátorom a dohľadom. Chceme však, aby naše slovo, ako účastníka diskusie, malo silnú váhu.

Máte pocit, že ministerstvo chce týmto krokom skutočne preriediť trh? Zanikne tak síce konkurencia medzi sprostredkovateľmi, ale zároveň zanikne aj tlak na finančné inštitúcie, aby znižovali ceny produktov.

Momentálne máme na trhu 576 samostatných finančných agentov, pričom 30 z nich tvorí 70% trhu Je pravdou, že evidujeme vysoké množstvo jednoosobových firiem. Problém je v tom, že na trhu máme asi 30-tisíc finančných agentov,  čo sa nepáči dohľadu, teda NBS. Tá tak nevie vykonávať dohľad efektívne. Regulátor, rezort financií, si myslí, že návrh regulácie provízií spôsobí, že na trhu zostanú len tí solídni, správni. Takto to však nedosiahne. Opatrenia tohto typu zničí všetky, aj tie seriózne podnikateľské subjekty, ktoré fungujú. Dokonca očakávajú, že časť z finančných agentov sa presunie do výroby v automobilovom priemysle.

Dôsledkom toho by bolo, že by na trhu zostalo možno dvadsať najväčších subjektov. Hlavne tých, ktorí sú sústredení na neživotné poistenie. Investičné životné poistenie by muselo byť úplne nahradené rizikovým. To nemá rezervotvornú zložku, na rozdiel od investičného. Tam sme dokonca ochotní dohodnúť sa na kompromise. Sústreďme sa pri regulácii na produkty s rezervotvornou zložkou. V takomto prípade vieme akceptovať rozloženie provízie do troch rokov. Nie do siedmych. Sedem rokov, ktoré nemá nikto v EÚ, (najviac je päť), bolo navrhnutých z toho dôvodu, že Kooperativa vypočítala priemernú životnosť zmlúv na sedem rokov. Lenže táto lehota sa nám preniesla napríklad aj do oblasti úverov, kde nemá absolútne zmysel. Jednoducho, obmedzením počtu finančných agentov, sa obmedzí aj dostupnosť finančných služieb pre občana.

Môžeme preto počítať s tým, že dostupnosť finančného sprostredkovania sa zníži?

Rozhodne.

Nebolo by rozumnejšie skôr zvyšovať nároky na odbornú spôsobilosť SFA a FA?

Áno, to je tá cesta. Plus tu existujú aj iné nástroje. Zástupcovia niektorých inštitúcií vzdychajú nad tým, že provízie dosiahli neúnosné výšky. Pripomínam však, že výška provízie je výsledkom vzájomného zmluvného vzťahu medzi finančnou inštitúciou a finančným agentom. Ich obmedzovanie prostredníctvom zákona je choré. To patrí do socializmu. Podobný pokus bol urobený v Nemecku začiatkom 80.rokov. Nedopadol dobre. Rozhodne teda túto cestu odmietame. V našom návrhu vyzývame ministerstvo, aby sme sa vrátili opäť k podstate transpozície IDD – smernici o distribúcii poistenia – a povedali si, akým spôsobom riešiť otázku vzdelávania. Tu podporujeme myšlienku registrácie všetkých vzdelávacích programov, ktorými finanční agenti prechádzajú. Čo sa týka prepoistenia, je to najmä otázka storien. Aký je problém zaviesť register takých PFA, ktorí majú storná, majú dlhy u bývalých SFA a zabezpečujú stále ten istý model obchodovania na trhu?

Treba si uvedomiť aj to, že nie vždy je prepoisťovanie zlou vecou. Niekedy ho požaduje sám klient, keď sa mení jeho životná situácia a potrebuje vhodnejší produkt. Prepoistenie preto nemožno úplne odmietať. Chceme teda racionálnu úvahu a sústredenie sa na rast profesionalizácie finančných sprostredkovateľov. Druhý návrh je spoplatnenie vstupu do brandže. Napríklad v Česku je to poplatok vo výške cca 300 eur. Platí ho ten, kto sa chce stať sprostredkovateľom. Potom je tu ešte otázka skvalitňovania vzdelávania. Rovnako aj NBS si musí urobiť poriadok v registri, ktorý vedie.

To, čo nám vadí nie je len prepoisťovanie, ktoré je nekalou praktikou. Prekáža nám aj etika. Jeden zlý agent dokáže zasiahnuť povesť celej brandže. Musíme preto pracovať na skvalitňovaní vlastnej činnosti. Nebáť sa oznamovať nekalé praktiky iných agentov. Snaha musí byť aj na strane sprostredkovateľov a agentov. Je dôležité brániť našu brandžu. To, čo vieme podporiť, je tiež predĺženie ručenia za storno. Vieme podporiť maximálne tri roky s tým, že regulácia výšky provízií bude odmietnutá. Menšie poisťovne majú momentálne viac ako 60% biznisu z externých kanálov. Z toho dôvodu boli aj ony prekvapené týmto návrhom regulácie. Čo sa týka bánk, tam bol celý návrh zle napísaný a v podstate sa všetky banky, až na jednu, od návrhu dištancujú. A my veľmi dúfame, že aj tá jedna od svojho názoru upustí. Sedem rokov je veľká pohroma. Tí, ktorých biznis je zo 75% neživotné poistenie, tí dokážu prežiť. Radšej by sme však poriadne upratali zvýšenú náročnosť na vzdelávanie. Podľa návrhu to bude 15 hodín vzdelávania v sektore poistenia, v ostatných uvidíme neskôr. Treba tiež poupratovať v osobitnom finančnom vzdelávaní a v registroch, zaviesť register storien.

Podporujem myšlienku, aby sa zrušilo inkasovanie peňažných prostriedkov od klienta. Ja som odporca inkasa klienta od finančného agenta.

Ako dokázať nekalé praktiky niektorých finančných agentov, keď je to v praxi ťažko dokázateľné?

Mystery shopping. Potrebujeme dôkazy, a to je to, na čom častokrát stroskotáme. Určite je vhodné posielať aj anonymné udania na Oddelenie ochrany finančného spotrebiteľa, ktoré dokáže u danej osoby mystery shopping uskutočniť. Nech sa oni starajú. Je tam päťdesiatčlenné oddelenie, ktoré na tom môže pracovať. Vieme toho veľa, len nemáme dôkazy. Pokiaľ by sme zaviedli stornoregister, trh sa začne čistiť.

Akým spôsobom dokážete vôbec bojovať voči organizovaným skupinám, ktoré praktizujú nekalé praktiky? Majú nejaké postihy? Akým spôsobom vykonávate dohľad?

To je samoregulačná časť našej práce. Doteraz sme z AFISP vylúčili troch členov. Najväčší škandál sa udial v spojitosti s Fincentrom. To je aj dôkaz toho, ako zlyháva celé okolie. Kým sme my pracne zbierali dôkazy a kým aj súd potvrdil, že etický kódex bol porušený a nekalá praktika dokázaná, nikto iný okrem nás nezareagoval. Žiadne spolupráca finančných inštitúcií, NBS, jednoducho nikto okrem nás. Pre našich členov máme blacklist. Budeme naň spisovať osoby s najvyšším rizikom porušovania platnej legislatívy. Nemôžeme ho používať verejne, ani ho šíriť, keďže nemáme oporu v zákone. Už teraz rozhodujeme o vylúčení ďalšieho člena. Opäť sme však v situácii, keď sa finančné inštitúcie snažia zakryť tunel spôsobený štatutárom jedného z našich členov. Nemá sa to zakrývať, lebo sa to otočí proti celému trhu.

Sprostredkovatelia, ktorí sa každý deň snažia a šíria informácie ako DELUVIS, vy ste nositeľmi finančnej gramotnosti a robíte všetko pre svojich klientov, ste vystavení dôsledkom nekalých praktík iných subjektov na trhu. A to musíme obmedziť.

Ako by mal teda podľa vás vyzerať finálny návrh novely zákona?

Súčasné znenie návrhu úplne odmietame. Treba ho zrušiť. Chceme sa vrátiť späť k zákonu o finančnom sprostredkovaní a baviť sa skôr o zverejňovaní provízie. Naším cieľom je pracovnú verziu návrhu o regulácii provízií zmiesť zo stola a vrátiť sa späť k februárovému návrhu transpozícii IDD. Jasne si povedať, aké budú podmienky osobitného finančného vzdelávania a výkonu skúšok. Žiadame tiež zjednotiť nároky na odbornú spôsobilosť viazaných finančných agentov, zamestnancov finančných inštitúcií a podriadených finančných agentov. Nie je dôvod, aby mali len oni základný stupeň odbornej spôsobilosti. To treba odstrániť. IDD prikazuje, že všetky distribučné kanály musia mať rovnaké podmienky odbornej spôsobilosti.

Sú finančné inštitúcie ochotné o vašom návrhu diskutovať?

Asociácia poisťovní tiež zamietla návrh a pred pár dňami som dostala mail zo Slovenskej bankovej asociácie, v ktorom priznávajú, že návrh je neprijateľný aj pre nich. Ani jedna z ďalších 28 bánk to nepodporila, len SLSP. VÚB, ktorá pôvodne za týmto návrhom stála, to tiež odmietla.

Marža, s ktorou SFA pracuje, často presahuje ledva 10%, v tomto sektore sa živí vyše 30-tisíc osôb. Toto číslo naplní ľudí vo výrobe v automobilovom priemysle? A najlepšie všetko do Bratislavy, Žiliny a Nitry? Finanční agenti sú osoby, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na daniach. Vykonávajú biznis, ktorý vyhovuje ich odbornej príprave. Ak som obchodník, neuspokojí ma predsa práca pri páse. Aj keby som na karosérie maľovala ornamenty. Dúfam, že sa ministerstvo spamätá. Viem, že si uvedomili, ako prestrelili a žiadajú riešenia.

Aká je šanca, že návrhy budú schválené?

Ja si neviem predstaviť takú stratu rozumu. Chcete vedieť, aké návrhy som dostávala od nečlenov? Chceli zvolať protestné zhromaždenie na štadióne. Alebo chceli zastaviť produkciu poisťovniam a bankám, ktoré to navrhovali. Toto nie je cesta. Každý z nás má dostatočný inteligenčný potenciál na to, aby sme spolu diskutovali, aby sme vyjednávali. To je naša úloha. Sadnúť si za rokovací stôl. Sme autorita, ktorú rešpektuje ministerstvo aj národná banka. To, na čo však rezort financií doplatil je, že disponuje nedostatočnými personálnymi kapacitami a tiež je citeľný politický tlak. Budeme sa však snažiť odsunúť návrh a veríme, že nás podporia aj ďalšie inštitúcie.

V akom časovom horizonte to predbežne vidíte?

V decembri sme mali mať návrh. Predložený bol na prelome januára a februára. V marci mala byť spracovaná prvá verzia, na vládu mala ísť v máji. Prerokované by to malo byť v normálnom legislatívnom  procese a schválené v septembri. S účinnosťou od 1.januára 2018. Mám pochybnosti, pretože sme v polovici apríla a len teraz sa začínajú rokovania. (Pozn. redakcie: záznam bol spracovaný v polovici apríla). Oficiálna verzia z ministerstva nepríde skôr, ako v termíne, keď mala ísť na vládu, t.j. máj. Sme viazaní termínmi. Transpozícia IDD je daná Európskou úniou. Ten najneskorší termín je 18.február 2018. Ministerstvo financií sa stále drží toho, že tu bude zákon účinný od prvého januára. Naša republika urobila veľký krok v roku v roku 2009 prijatím zákona 186 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Veľa vecí, ktoré smernica IDD prikazuje, tu už máme. Stačí len, aby sme vyhoveli podmienkam na osobitné finančné vzdelávanie a upravili rovnocenné postavenie všetkých distribučných kanálov. To vieme vyriešiť za mesiac. A môže to ísť na vládu s účinnosťou od 1.januára 2018.

KOntakty

Plynárenska 7/A,
821 09 Bratislava, 
Slovensko
info@deluvis.sk
Naši partneriAktuálne projektyDivízia EXCLUSIVEOnline poistenie

Máte otázky?

Kontaktujte nás
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerlinkedin-squaretwitterfacebookgoogle-plusmenu