NAŠE SLUŽBYNovinkyOnline poistenieKontakt
< Späť na zoznam noviniek 

Rozhovor: Sprostredkovateľa nemôže robiť hocikto. Empatia je nevyhnutná

20 feb 2017

Vedúci oddelenia vzdelávania spoločnosti Blueside a hlavný školiteľ DELUVIS , Petr Berka, dbá o to, aby do praxe prichádzali vzdelaní ľudia s citom pre komunikáciu. Profesia finančného  sprostredkovateľa je podľa jeho slov náročná, bežní ľudia dlhé roky nevedeli pochopiť, aké benefity im ponúka. Dnes je situácia iná, k pozitívnejšiemu obrazu prispeli aj sprísnené podmienky národnej banky.

Práca finančného sprostredkovateľa si v minulosti získala niekoľko nelichotivých označení. Niektorí ľudia vás vnímajú negatívne. Prečo je to tak? Veď reálne ľuďom podávate pomocnú ruku.

Ľudia sa po kauzách pyramídových hier a krachu nebankových spoločností začali o svoje financie a úspory obávať. Keď som sa v roku 2005 stal súčasťou tohto biznisu, môj názor na sprostredkovateľov bol rovnaký. Prekážal mi systém ich práce a dlho som si myslel, že im primárne ide o svoj prospech, o zárobok na môj úkor. Napriek tomu som sa rozhodol túto profesiu vykonávať, aby som zistil, aké pozadie ukrýva a či je možné robiť ju skutočne zodpovedne, s primárnym cieľom uspokojiť potreby klienta. V deväťdesiatych rokoch sa tejto práci venovali obyčajní ľudia z ulice. Dôsledný systém vzdelávania však vyselektoval skutočné a úprimné talenty, ktoré nehľadia len na svoje blaho, ale na blaho a spokojnosť klienta, pričom sú ochotné neustále sa vzdelávať. Len vzdelávanie nás môže posunúť ďalej a vybudovať si tak medzi klientmi skutočnú dôveru. A som rád, že DELUVIS takéto talenty má.

Čo okrem proklientskeho prístupu je teda v tejto profesii dôležité?

Nesmierne dôležitá je schopnosť komunikovať a vcítiť sa do potrieb klienta, avšak na vysokej profesionálnej úrovni. Ľudia potrebujú cítiť istotu a vybudovať si voči každému z nás dôveru. Žoviálne správanie pôsobí v tomto biznise kontraproduktívne. Rovnaký efekt však prináša aj neosobné a strohé správanie obohatené o výklad naučených fráz. Na druhej strane, prehľad v oblasti financií musí byť širokospektrálny. Náš systém vzdelávania je navyše nastavený tak, aby sa primárne nehľadelo na výšku provízie, ale na skutočné potreby klienta s dlhodobým servisom.

Ako vyzerá dlhodobý servis v praxi?

Budem trochu generalizovať. Finanční sprostredkovatelia konkurenčných spoločností často poskytnú klientovi naraz všetky možné produkty dostupné na trhu. A to podľa mňa nie je šťastné riešenie. Pre vzťah klienta a sprostredkovateľa je veľmi dôležitá dôvera a ochota počúvať. Preto školíme našich budúcich špecialistov tak, aby potrebám klienta načúvali a poskytli mu taký produkt, ktorý prioritne potrebuje. Následne ho informujeme o ďalších možnostiach a oboznámime ho s inými ponukami. To však neznamená, že na jednom stretnutí musím dané ponuky uzatvoriť. Potreby každého z nás sa počas života menia, preto musíme poukázať na možnosti a byť nápomocní, keď sa situácia klienta zmení. Pre našu prácu je dôležitý systém, ktorý má hlavu a pätu, ale i pridanú hodnotu.

Toto je teda podstatou vášho interného vzdelávania?

Áno, aj. Naším hlavným cieľom a poslaním je, poskytnúť manažérom ľudí, ktorí vstúpia do praxe vzdelaní. Obohatení aj o patričné komunikačné a osobnostné zručnosti. Nemenej dôležitá je príprava na skúšky Národnej banky Slovenska. Dnes si nemôžeme dovoliť hodiť ľudí do vody a čakať, ako sa budú správať a či vôbec začnú plávať. Veľkou výhodou vzdelávacieho systému pre DELUVIS je naša vlastná skúsenosť. Či už pozitívna alebo negatívna. Teóriu sa naučí každý, ale na reálnych príkladoch sa človek naučí viac a ak sa v obdobnej situácii ocitne, bude vedieť promptne a efektívne reagovať.

Na to tabuľky nie sú?

Nie. Celkovo ide o ďalšiu mylnú predstavu, ktorá sa s finančným sprostredkovaním spája. Počítačové programy a aplikácie za nás prácu neurobia. Ak je proklientsky prístup alfou a omegou nášho vzdelávania, tak je nereálne, aby sme sa spoliehali na umelú inteligenciu. Sprostredkovateľ, ktorý si vypočuje potreby svojho klienta, musí svojpomocne analyzovať všetky dostupné ponuky zmluvných partnerov. Naše portfólio je pritom veľmi široké a neustále sa rozrastá. Nielenže učíme ľudí, ako sa v daných sektoroch zorientovať, ale zároveň musia vedieť, ako vybrať v tom správnom sektore ponuku, ktorá je pre klienta najvýhodnejšia. A na to tabuľky nie sú, ide o mravenčiu prácu v súlade s finančnou analýzou klienta, s patričnou dávkou empatie.

V tom prípade je na mieste aj samoštúdium, či?

Systém nášho vzdelávania je skutočne dômyselne nastavený. Prebieha vo viacerých úrovniach, priamoúmerne s počtom segmentov, v ktorých poskytujeme naše služby. Je ich šesť. Okrem toho je DELUVIS organizátorom jedinečného DELUVIS FÓRA, súčasťou ktorého sú aj významní hostia informujúci našich ľudí o novinkách v segmentoch. Účastní sú aj zástupcovia zmluvných partnerov, či už ide o banky, správcovské spoločnosti, poisťovne a podobne. Pravidelne informujeme sprostredkovateľov o legislatívnych zmenách, o nových produktoch a ďalších novinkách formou internej komunikácie. DELUVIS má dokonca svoj vlastný časopis. Proklientsky prístup si však samovzdelávanie jednoznačne pýta. Výsledkom je následne úprimné poďakovanie sa klienta rozličnými formami. Či už prostredníctvom telefonátu alebo sociálnych sietí. A to nás ženie vpred.

Muselo vás teda zamrzieť, keď sa minister financií vyjadril na adresu finančných sprostredkovateľov ako o príživníkoch.

Pred každým poctivým sprostredkovateľov snímam klobúk. Ide totiž o náročnú prácu. Treba si uvedomiť, že aj finanční sprostredkovatelia sú často živnostníkmi alebo spoločnosťami s ručením obmedzeným, a teda riadne odvádzajú dane do štátneho rozpočtu, platia odvody, teda sú pre našu ekonomiku prínosom a mali by byť zo strany štátu podporovaní, nie osočovaní. Navyše, každý z nich je držiteľom licencie Národnej banky Slovenska, a tak sa profesii venujú skutočne ľudia s dobrým úmyslom a úplne legálne. DELUVIS je toho dôkazom.

Petr Berka, Hlavný školiteľ DELUVIS

KOntakty

Plynárenska 7/A,
821 09 Bratislava, 
Slovensko
info@deluvis.sk
Naši partneriAktuálne projektyDivízia EXCLUSIVEOnline poistenie

Máte otázky?

Kontaktujte nás
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerlinkedin-squaretwitterfacebookgoogle-plusmenu