NAŠE SLUŽBYNovinkyOnline poistenieKontakt
< Späť na zoznam noviniek 

Rozhovor MUDr. Miroslav Orság, PhD.: Život môže ohroziť aj popálenina na 10% tela

08 sep 2017

Koža je najväčší a komplikovaný orgán ľudského tela. Má nespočetné množstvo dôležitých funkcií. Na drobné poranenia kože sme zvyknutí, avšak ako postupovať pri poškodení väčšieho rozsahu, napríklad pri popáleninách alebo omrzlinách?

V Slovenskej republike býva ročne lekársky ošetrených okolo 27 000 popálenín, z nich si však vyžiada hospitalizáciu len asi 2 000 prípadov. Najčastejšou príčinou popálenín u nás sú obareniny, za tým nasledujú popáleniny plameňom a výbuchom, kontaktné popáleniny a najzriedkavejšie sú popáleniny elektrickým prúdom, chemické (poleptania) a omrzliny.

Asi najhorším poškodením kože sú popáleniny a omrzliny. Ako správne poskytnúť prvú pomoc pri popálenine alebo omrzline?

Pri popálenine je najúčinnejšie chladenie čistou vodou z vodovodu. Po ochladení je potrebné rany prekryť sterilným alebo aspoň čistým obväzom a vyhľadať lekára. Omrzliny treba pomaly nasucho ohrievať a podávať teplé tekutiny.

Čo určite nerobiť?

Určite neodporúčam prepichovať vzniknuté pľuzgiere, nakoľko by mohlo prísť k infekcii. Pri omrzline je najväčšou chybou vystavovať postihnuté miesto veľkému teplu.

Kedy popáleninu stačí ošetriť doma a kedy utekať na pohotovosť?

Popáleniny I. stupňa menšieho rozsahu, bez vzniku pľuzgierov, nevyžadujú niekedy lekárske ošetrenie. U všetkých popálenín, kde sa už pľuzgiere vytvorili, je potrebné odborné lekárske ošetrenie.

Ako prebieha prvá pomoc, keď vám privezú do nemocnice veľmi popáleného pacienta?

Podľa rozsahu popálenín treba zabezpečiť základné životné funkcie a okamžite nasadiť infúzie a analgetiká. Ak rana bolí, tak je to dobré, lebo nie je ešte veľmi hlboká. V prvých hodinách od popálenia je najdôležitejší prísun tekutín. Príklad – ak máte 100kg pacienta s 50% popáleného povrchu tela, do 24 hodín od úrazu musí dostať 20 litrov tekutín, pričom polovicu z toho do prvých osem hodín od úrazu.

Aké závažné môžu byť popáleniny?

Čím je teplota, ktorá pôsobí na pokožku vyššia a čím je dlhší čas jej pôsobenia, tým býva poškodenie závažnejšie. Napríklad horúca voda teploty 80 stupňov Celzia pri obarení nekrytej časti tela rýchlo stečie a postihnutá časť sa potom už len ochladzuje, čím sa skráti čas pôsobenia. Popáleniny, ktoré pritom vzniknú, bývajú len povrchové. Naopak, pri poliati časti tela krytého šatstvom vodou tej istej teploty, alebo pri páde do horúcej tekutiny, je čas pôsobenia dlhší a vznikajúce popáleniny bývajú hlbšie. Lokalizácia rovnako zvyšuje závažnosť popálenín, ak ide o popáleniny na funkčne dôležitých miestach. Popáleniny na chodidlách alebo rukách aj menšieho rozsahu, môžu viesť k tomu, že sa pacient nevie samostatne pohybovať a obslúžiť, je odkázaný na pomoc. Veľmi nebezpečné sú najmä popáleniny tváre.

Sú popáleniny u detí nebezpečnejšie ako u dospelých?

Všeobecne sa dá konštatovať, že detská koža je tenšia ako koža dospelých. Čím je dieťa mladšie, tým aj rovnaká príčina zasahuje hlbšie vrstvy kože, resp. podkožia. Neklasifikoval by som to však len na deti. Vek pacienta hrá dôležitú úlohu. Niektoré vekové skupiny sú rizikovejšie ako ostatné. Sú to deti do 4 rokov a dospelí nad 60 rokov, kde aj menší rozsah popálenín treba považovať za závažnejší. Zaujímavé napríklad je, že najviac popálenín u detí vzniká v kuchyni. Treba preto na ne dávať obzvlášť veľký pozor.

Ako dlho sa lieči popálenina?

Pri popáleninách musíme hlavne rozlíšiť, či sa jedná o popáleniny tzv. povrchové, alebo hlboké. Povrchové popáleniny sa hoja pri správnom ošetrovaní obvykle do 14 dní a nezanechávajú jazvy. Hlboké popáleniny, ak nenastanú komplikácie, sa zvyknú hojiť v čase od 3 týždňov až do 3 mesiacov, prípadne aj dlhšie. Popáleniny plameňom sú takmer vždy hlboké. Popáleniny III. stupňa menšieho rozsahu sa dokážu zahojiť v priebehu týždňov až mesiacov epitelizáciou z okolitej zdravej kože. Pri rozsiahlejších postihnutiach je spontánne hojenie nemožné a k zahojeniu rany je nutná transplantácia kože.

Kedy je popálenina už život ohrozujúca?

To je veľmi ťažké povedať. Pacient môže zomrieť aj s 10% popáleného povrchu tela. Vždy to závisí od toho, kde je popálenina, aká je hlboká a či sú k nej pridružené aj iné ochorenia. V Číne sa vraj už podarilo zachrániť pacienta, ktorý mal popálených 94% povrchu tela.

Ako sa meria rozsah popálenín?

V zásade platí, že jedna dlaň sa rovná 1% povrchu tela.

Aká drahá je liečba popálenín?

Nám poisťovne platia za pacienta paušálne, nie skutočné náklady. A nezaujíma ich, či pacient u nás leží tri dni, alebo pol roka. Niekedy pacient dostáva denne lieky aj za vyše 800 eur a poisťovňa z toho preplatí nemocnici iba zlomok. Aj takto vznikajú dlhy nemocníc. Po prepustení z nemocnice bude musieť pacient často krát absolvovať náročné rehabilitácie, bude potrebovať masti na hojenie jaziev a v horšom prípade bude potrebovať aj rekonštrukčné operácie alebo protézu. Nehovoriac o tom, že starostlivosť o transplantovanú pokožku je doživotná.

V Bratislave vediete tiež tkanivovú banku. Na čo presne slúži?

Tkanivová banka pripravuje dočasné kožné náhrady (transplantáty) spracovaním prasacej a ľudskej kože. Pri nedostatku vlastnej kože je tkanivová banka schopná vypestovať (vykultivovať) tenkú vrstvu pokožky. Náročný výkon, no dokáže zachrániť pacienta. V banke vieme vypestovať z tenkého kúska vlastnej pokožky pacientovi novú pokožku na postihnuté miesto, aby rana neostala otvorená. Z jedného centimetra odobranej kože dokážeme v priebehu cca troch týždňov vypestovať až niekoľko sto centimetrov štvorcových novej kože.

Koľko je na Slovensku stredísk špecializujúcich sa na popáleniny?

Na Slovensku sú dve centrá. Košice – Šaca, a.s. 1. Súkromná nemocnica a Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Predpokladáme, že popáleniny a rekonštrukčná chirurgia nepatria práve k naj vyhľadávanejším odborom medicíny. Čo vás priviedlo práve k popáleninám?

Vždy som chcel robiť chirurgiu a náhoda ma doviedla práve k popáleninám. V Košiciach Šaci bolo vtedy jediné centrum pre liečbu popálenín na Slovensku. V roku 1988 prišla výzva v podobe otvorenia nového centra na liečbu popálenín v Bratislave, kde pôsobím od roku 1988.

 

MUDr. Miroslav Orság, PhD Primár, zástupca prednostu Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB.

Narodil sa 22. februára 1960. Štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 1988 žije v Bratislave. Je ženatý, má dve deti. Vo voľnom čase sa rád venuje športu, obľubuje detektívky a krížovky.

KOntakty

Plynárenska 7/A,
821 09 Bratislava, 
Slovensko
info@deluvis.sk
Naši partneriAktuálne projektyDivízia EXCLUSIVEOnline poistenie

Máte otázky?

Kontaktujte nás
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerlinkedin-squaretwitterfacebookgoogle-plusmenu