NAŠE SLUŽBYNovinkyOnline poistenieKontakt
< Späť na zoznam noviniek 

Poistenie auta. Toto ste o povinnom zmluvnom poistení MOŽNO nevedeli

07 júna 2017

Podľa policajných štatistík sa na slovenských cestách v roku 2016 stalo 13 507 dopravných nehôd. Čoraz častejšou príčinou kolízií je chatovanie a písanie SMS správ počas riadenia motorového vozidla. Poisťovne tak mali opäť plné ruky práce.

Bez uzatvorenia povinného zmluvného poistenia nie je možné prevádzkovať riadenie motorového vozidla. Zákon je v tomto smere nekompromisný. V prípade absencie poistenia nedôjde ani k zápisu, resp. prepisu vozidla na dopravnom inšpektoráte. Podstatou PZP je chrániť zdravie a majetok účastníkov cestnej premávky a podieľať sa na zodpovednosti za škodu, ktorá je pri nehode alebo škodovej udalosti spôsobená. V prípade zdravia je to poistná suma do piatich miliónov eur, pri zodpovednosti za škodu na majetku, nákladoch na právne zastúpenie a náhradu ušlého zisku až do jedného milióna eur. Poisťovne sa v súčasnosti snažia zatraktívniť svoje produkty pridaním rozličných benefitov. Pripoistenie čelného skla, stretu so zverou či krytie totálnej vlastnej škody. Málokto z nás ale vie, že povinné zmluvné poistenie pokryje aj tieto náklady:

Zodpovednosť za škodu na zdraví

Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré sú spôsobené na zdraví tretej osoby. Tou môže byť chodec, prípadne iný účastník dopravnej nehody (vodič a spolujazdec v inom vozidle alebo spolucestujúci v prostriedku, ktoré nehodu spôsobilo

Škody na majetku

Pokiaľ to nie je príbuzný alebo osoba žijúca v jednej spoločnej domácnosti s vlastníkom motorového vozidla, zodpovedného za škodu. Nejedná sa len o preplatenie škody majiteľovi automobilu, ktorý sme nabúrali. Poistenie kryje náklady za škody aj majiteľovi brány, domu alebo verejnej komunikácie, ktorú sme poškodili.

Náklady na právne zastúpenie

PZP kryje aj náklady poškodeného v prípade súdenia sa s vinníkom dopravnej nehody o náhradu škody.

Náhrada ušlého zisku

V tomto prípade ide o poistné krytie ušlého zisku poškodeného podnikateľa. Ak v dôsledku dopravnej nehody nemôže vykonávať svoju činnosť zo zdravotných dôvodov či z dôvodu poškodenia motorového vozidla. Prípadne ak pri nehode došlo k poškodeniu výrobných priestorov a pod.

KOntakty

Plynárenska 7/A,
821 09 Bratislava, 
Slovensko
info@deluvis.sk
Naši partneriAktuálne projektyDivízia EXCLUSIVEOnline poistenie

Máte otázky?

Kontaktujte nás
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerlinkedin-squaretwitterfacebookgoogle-plusmenu